Mafikeng

Fisiese adres:

Algemene Akademiese Blok Block C
Kamer 173 (eerste vloer)
Mafikengkampus

 

Posadres:

Private sak X2046, Interne bussie 575
Mafikengkampus
Noordwes-Universiteit
Mmabatho
2735

 

Kontaknommer:

+27 (0)18 389 2554

E-pos:

nombulelo.gumede@nwu.ac.za

Fakulteit se Skakelbeampte: 

Stefan.vanZyl@nwu.ac.za

 

Potchefstroom

Fisiese adres:

 Gebou E5 (Esselenstraat-ingang)
Kamer 106
Potchefstroomkampus
 

Posadres:

Private sak X6001, Interne bussie 300
Potchefstroomkampus
Noordwes-Universiteit
Potchefstroom
2520

 

Kontaknommer:

+27(0)18 299 1341

E-pos:

Esme.labuschagne@nwu.ac.za

Fakulteit se Skakelbeampte: 

Karle.Bell@nwu.ac.za

 

 

Vaal Triangle

Fisiese adres:

Gebou 4 (Hendrick Van Eck Boulevard)
Kamer 105
 Vaaldriehoekkampus 
 

Posadres:

Posbus 1174, Interne bussie 125
Vaaldriehoekkampus
Noordwes-Universiteit
Vanderbijlpark
1900

 

Kontaknommer:

+27(0)16 910 3498/3499

E-pos:

Helei.Jooste@nwu.ac.za

Fakulteit se Skakelbeampte:

Jani.vanderVyver@nwu.ac.za

Voornemendestudentenavrae:

jenny.vanderwalt@nwu.ac.za