Oorsig

Hierdie is een van die Universiteit se vlagskipprogramme wat geakkrediteerd is by die South African Institute of Chartered Accountants (SAICA). Suid-Afrikaanse geoktrooieerde rekenmeesters (CA(SA)) is leiers in besigheid en hoog in aanvraag, beide plaaslik en internasionaal.  

Kernvakke 

 • Finansiële Rekeningkunde
 • Ouditkunde
 • Belasting
 • Bestuursrekeningkunde
 • Finansiële Bestuur
 • En ook Strategie, Risikobestuur & Korporatiewe Bestuur  

Kwalifikasies in die program

 • BCom Geoktrooieerde Rekenmeesterskap (drie jaar, voltyds)[Kwalifikasie 5DA H01: Kurrikulum E301P/V/M]
 • Nagraadse Diploma in Geoktrooieerde Rekenmeesterskap of BCom honneurs in Geoktrooieerde Rekenmeesterskap* (beide kwalifikasies ekwivalent aan ʼn SAICA-geakkrediteerde Certificate in the Theory of Accounting of “CTA”) (een jaar, voltyds) [Kwalifikasie 504123: Kurrikulum E630P/V]
 • Verskeie meesters- en doktorsgrade in enige van die hoofvakke word ook aangebied 
* Onderhewig aan kapasiteit.
 
Sien ook die Jaarboek

Toelatingsvereistes

Vir die BCom Geoktrooieerde Rekenmeesterskap

 • APS van 30
 • Wiskunde vlak 5 (60% of meer)
 • Addisionele vereistes mag van toepassing wees soos per die Fakulteit se jaarboek/kalender
 • Voldoen nie aan die toelatingsvereistes nie? Sien ons uitgebreide program 

 

Vir die nagraadse kwalifikasies (CTA, MCom & PhD) is verdere toelatingsvereistes van toepassing (sien die jaarboek)

Kampusse

BCom Geoktrooieerde Rekenmeesterskap

 • Vaaldriehoek
 • Potchefstroom
 • Mafikeng

Nagraadse kwalifikasies (CTA, MCom & PhD)

 • Vaaldriehoek
 • Potchefstroom

Professionele liggame

South African Institute of Chartered Accountants (SAICA)

Vir meer inligting, besoek hul webwerf:

https://www.saica.co.za/

Association of Chartered Certified Accountants (ACCA)

Vir meer inligting, besoek hul webwerf:

http://www.accaglobal.com/za

Word ook erken deur:

South African Institute of Tax Professionals (SAIT)

Vir meer inligting, besoek hul webwerf:

http://www.thesait.org.za/

Word ook erken deur:

Chartered Institute of Management Accountants (CIMA)

Vir meer inligting, besoek hul webwerf:

http://www.cimaglobal.com/

Let wel: studente wat die drie-jaar-BCom Gr-graad en ʼn SAICA-opleidingskontrak suksesvol voltooi (sonder die suksesvolle voltooiing van die CTA), kan ook ʼn SAICA-lid word as Associate General Accountant (AGA) eerder as ʼn geoktrooieerde rekenmeester (CA(SA).

Loopbaanmoontlikhede

GR is ʼn uitsonderlik diverse kwalifikasies met verskeie loopbaangeleenthede. Daar is baie opsies, bv. openbare praktyk (ouditfirmas), die korporatiewe omgewing (werk vir ʼn maatskappy), die openbare sektor (werk vir die regering), jou eie besigheid of die akademie. Hoewel daar verskeie ander opsies is, werk meeste van ons graduandi vir die sogenaamde ‘Groot 4’-firmas, naamlik Deloitte, EY, KPMG en PWC. As ʼn GR kan jy, onder andere, enige van die volgende loopbane volg:                                  

 • Ouditeur: Spreek jou opinie uit oor die billikheid van finansiële state
 • Belastingspesialis: Adviseer kliënte oor belastingaangeleenthede
 • Finansiële bestuurder: Lei ʼn span wat die finansies van ʼn maatskappy hanteer en finansiële inligting produseer, bv. begrotings, BTW-opgawes, debiteurebestuur, ens.
 • Sakekonsultant: Adviseer kliënte oor besigheidsake soos winsverbetering, beleggingstrategieë, risikobestuur, boedelbeplanning, ens.  
 • Rekenaarouditeur: Pas IT-kundigheid in die ouditomgewing toe
 • Korporatiewe finansiesspesialis: Verskaf advies oor samesmeltings en verkrygings van besighede
 • Gestruktureerde finansiesspesialis: Struktureer transaksies, ooreenkomste, beleggings en besighede
 • Entrepreneur: Wees jou eie baas deur die daarstelling en bestuur van ʼn besigheid van jou keuse
 • Akademiese/opleidingsverskaffer: Doseer by ʼn universiteit of verskaf opleiding aan die rekeningkundige professie 

 

BCom Geoktrooieerde Rekenmeesterskap Uitgebreide Program

Oorsig

Die Uitgebreide Program sluit ʼn addisionele studiejaar in wat studente se basiese kennis en vaardighede verbeter alvorens hulle beweeg na meer gespesialiseerde studies in die latere jare van die program. Hierdie program help studente om die gaping te oorbrug tussen skool en hoër onderwys, wat hul vermoë om ʼn sukses van hul studies te maak, verbeter.  

[Kwalifikasie 500204: Kurrikulum E304V/M]

Sien ook die  jaarboek.

Kernvakke

 • Finansiële Rekeningkunde
 • Ouditkunde
 • Belasting
 • Bestuursrekeningkunde
 • Finansiële Bestuur
 • En ook Strategie, Risikobestuur & Korporatiewe Bestuur  

Toelatingsvereistes

 • APS van 24
 • Wiskunde vlak 3 (40% of meer)
 • Addisionele vereistes mag van toepassing wees soos per die Fakulteit se  jaarboek/kalender

Kampusse

 • Vaaldriehoek
 • Mafikeng

Professionele liggame

South African Institute of Chartered Accountants (SAICA)

Vir meer inligting, besoek hul webwerf:

https://www.saica.co.za/

Association of Chartered Certified Accountants (ACCA)

Vir meer inligting, besoek hul webwerf:

http://www.accaglobal.com/za

Word ook erken deur:

South African Institute of Tax Professionals (SAIT)

Vir meer inligting, besoek hul webwerf:

http://www.thesait.org.za/

Word ook erken deur:

Chartered Institute of Management Accountants (CIMA)

Vir meer inligting, besoek hul webwerf:

http://www.cimaglobal.com/

Let wel: studente wat die drie-jaar-BCom Gr-graad en ʼn SAICA-opleidingskontrak suksesvol voltooi (sonder die suksesvolle voltooiing van die CTA), kan ook ʼn SAICA-lid word as Associate General Accountant (AGA) eerder as ʼn geoktrooieerde rekenmeester (CA(SA).

Loopbaanmoontlikhede

GR is ʼn uitsonderlik diverse kwalifikasies met verskeie loopbaangeleenthede. Daar is baie opsies, bv. openbare praktyk (ouditfirmas), die korporatiewe omgewing (werk vir ʼn maatskappy), die openbare sektor (werk vir die regering), jou eie besigheid of die akademie. Hoewel daar verskeie ander opsies is, werk meeste van ons graduandi vir die sogenaamde ‘Groot 4’-firmas, naamlik Deloitte, EY, KPMG en PWC. As ʼn GR kan jy, onder andere, enige van die volgende loopbane volg:                                  

 • Ouditeur: Spreek jou opinie uit oor die billikheid van finansiële state
 • Belastingspesialis: Adviseer kliënte oor belastingaangeleenthede
 • Finansiële bestuurder: Lei ʼn span wat die finansies van ʼn maatskappy hanteer en finansiële inligting produseer, bv. begrotings, BTW-opgawes, debiteurebestuur, ens.
 • Sakekonsultant: Adviseer kliënte oor besigheidsake soos winsverbetering, beleggingstrategieë, risikobestuur, boedelbeplanning, ens.  
 • Rekenaarouditeur: Pas IT-kundigheid in die ouditomgewing toe
 • Korporatiewe finansiesspesialis: Verskaf advies oor samesmeltings en verkrygings van besighede
 • Gestruktureerde finansiesspesialis: Struktureer transaksies, ooreenkomste, beleggings en besighede
 • Entrepreneur: Wees jou eie baas deur die daarstelling en bestuur van ʼn besigheid van jou keuse
 • Akademiese/opleidingsverskaffer: Doseer by ʼn universiteit of verskaf opleiding aan die rekeningkundige professie