Me
Suretha van Wyk
Suretha van Wyk
Posbeskrywing: 
Senior lektor
Telefoon: 
+27 16 910 3407
Fisiese Adres: 
Gebou 4, G12
Kampus: 
Vaaldriehoekkampus
Kwalifikasies: 
Honneurs-Baccalaureus Computationis, CA(SA)
Vakgroep: 
Financial Accounting