Oorsig

By die Skool vir Besigheid en Korporatiewe Bestuur streef ons daarna om die wyse waarop ons studente oor besigheid dink, te verander. Ons wil hê dat ons studente bestuurder-leiers in eie reg word.

Vanaf die begin van 2016 het die NWU een verenigde Besigheidskool met drie afleweringspunte, i.e. in Mafikeng, Potchefstroom sowel as in die Vaaldriehoek. Daar is akademiese verteenwoordiging en akademiese ondersteuning by al drie punte. Die afleweringspunte bied ook opsies ten opsigte van taal en wyse van lewering.  

Die Skool vir Besigheid en Korporatiewe Bestuur is ʼn dinamiese instelling wat aan die voorpunt van die vinnig-veranderende besigheidsomgewing wil staan. Die Skool vir Besigheid en Korporatiewe Bestuur wil ʼn skool wees wat nie net internasionaal geakkrediteerd is nie, maar ook internasionaal erken word vir sy kwaliteit. Dit is waarom ons fokus op internasionalisering deur samewerkingsooreenkomste met internasionale besigheidskole. Ons wil ook ons merk op die Afrika-kontinent maak – vir ons is dit ʼn prioriteit. 

Ons wil studente aflewer wat die vermoë het om strategies te dink en strategiese leiers kan word. Al ons programme en modules poog om studente op te lei wat nie net goeie bestuurders gaan word nie, maar wie ook deur middel van strategiese denke kan lei.

Suid-Afrika het ook ʼn behoefte aan entrepreneurs, en ons promoveer entrepreneurskap in al sy vorme.

Die NWU Skool vir Besigheid en Korporatiewe Bestuur het ʼn groot mate van ervaring opgedoen in die opleiding van openbare sektorbestuurders by die Mafikengkampus. Ons poog om ʼn sin vir besigheid onder seniorbestuurders in daardie sektor te promoveer.

Gebeure

Skakels

Media