Kontakbesonderhede

Mahikengkampus

E-pos: GradSchool@nwu.ac.za

Kontaknommer:

MBA & PGDip
Me Saleemah Abdulah
Tel: +27 18 389 2095/2138
 
PhD / Navorsingsadministrateurs
Me Sophy Mogorosi
Tel: +27 18 389 2827
 

MBA / PGDIP Program Assistent
Mnr. Stephan van Zyl
Tel: +27 18 389 2486
Faks: +27 18 389 2335

Posadres
Mahikengkampus
Noordwes-Universiteit
Privaatsak X2046
Mmabatho
2735

Fisiese adres
4214 Palmer Crescent
Leopard Park
Mmabatho
2735

Potchefstroomkampus

E-pos: pbsinfo@nwu.ac.za

Kontaknommer:

Direkteursekretaris:
Mara Boneschans (Sekretaris)

Tel: 018 299 1406

MBA-kantoor
Christie Munro
Tel: 018 299 1419
Antonett Visagie

Tel: 018 285 2759

Nagraadse diploma:
Elma Senekal

Tel: 018 299 1379/1379

PhD / Navorsingsadministrateurs
Mnr. Tebogo Tebejane

Tel: 018 299 4130

Posadres:
NWU Besigheidskool
Noordwes-Universiteit
Potchefstroomkampus
Privaatsak x6001
Potchefstroom
2520

Fisiese adres:
Ekonomiese en Bestuurswetenskappe
Gebou E3 Kamer 402
Potchefstroomkampus
Noordwes-Universiteit Potchefstroom
2531

Fisiese adres:
K14 Gebou: H / v Thabo Mbeki & Esselenstraat
Noordwes-Universiteit (van kampuskantore)
Potchefstroom
2531

Vanderbijlparkkampus

E-pos: rhonda.ferreira@nwu.ac.za

Kontaknommer:

Mev Rhonda Ferreira
Tel: +27 16 910 3011
Faks: 086 645 6823