Laai ons brosjure af

Oorsig

 
Behaal jou MBA (geakkrediteer op NKR-vlak 9) oor twee jaar, van die NWU Besigheidskool. Jy sal verder praktiese vaardighede, internasionale akkreditasie en baanbrekersnavorsing bekom. Toelatingsvereistes is 'n kwalifikasie op NKR-vlak 8 ('n vierjarige professionele graad, honneursgraad of nagraadse diploma) en 3-4 jaar toepaslike werkervaring. Die NWU se Besigheidskool bied die Nagraadse Diploma in Bestuur, deeltyds, as 'n alternatiewe roete om u MBA te kry. Die MBA-kwalifikasie word beskou as die vlagskip van besigheidsopleiding wêreldwyd en by die NWU Besigheidskool verskaf ons 'n  geakkrediteerde kwalifikasie wat vir jou die vaardighede sal bied om sukses in die besigheidsomgewing te behaal. Die NWU word beskou as die beste bestuurde universiteit in Suid-Afrika en die  NWU Besigheidskool lewer bekwame gegradueerdes aan Suider-Afrika, wat op sy beurt 'n bewys lewer van sosiale en ekonomiese groei in die streek. Die NWU Besigheidskool het ten doel om professionele nagraadse bestuurs- en besigheidsopleiding te bied. Stel jy belang in die nuutste MBA-nuus? Besoek gerus: www.mba.co.za

Afleweringspunte en studie-opsies

Potchefstroomkampus op deeltydse basis; Afrikaans medium; Saterdagoggende;
Vaalkampus op deeltydse basis; Engelsmedium; Maandagmiddae;
Mafikengkampus op blokvrystellingsbasis; Engelsmedium; Vrydae tot Sondae

Duur
Daar is geen maksimum of minimum duur vir die program nie; die program moet binne twee opeenvolgende akademiese jare voltooi word.
 
Kontaksessies
Daar is agt geskeduleerde kontaksessies per semester:
Potchefstroom: Afrikaansmedium;
Vanderbijlpark (Quest Conference Estate): Engelsmedium

Toelatingsvereistes

Toelating tot die MBA-program is onderhewig aan streng kriteria en ingevolge ten volle geakkrediteerde besigheidskole in Suid-Afrika. Aansoekers moet in besit van die volgende vereistes wees:

  • 'n erkende vier-jaar-graadkwalifikasie (of ekwivalent) op NKR-vlak 8. Enige internasionale kwalifikasie moet deur die Suid-Afrikaanse Kwalifikasie-owerheid (SAQA) geverifieer word. Hierdie verifikasieproses is die verantwoordelikheid van die aansoeker, en nie van die NWU nie; of
  • 'n honneursgraad op NKR-vlak 8; of
  • 'n nagraadse diploma op NKR-vlak 8;
  • PLUS 'n minimum van drie jaar werkservaring;
  • PLUS suksesvolle voltooiing van die SHL-toelatingstoets
 

Akkreditasie

Na afloop van 'n omvattende evaluasieproses is die NWU Besigheidskool deur die Association of MBAs (AMBA) geakkrediteer. 

Vir ons beteken dit internasionale geloofwaardigheid. Vir studente is dit 'n waarborg dat hulle besigheidsopleiding van die hoogste internasionale standaarde ontvang. 

Die NWU Besigheidskool is ook 'n lid van die Association of African Business Schools (AABS) en die South African Business Schools Association (SABSA).

Ten volle HOKK-geakkrediteerd; NKR-vlak 9 MBA en ontvanger van 'n PMR Excellence-toekenning in 2005, 2012 en 2013 (NWU PBS is gelys onder die top 4 geakkrediteerde besigheidskole in Suid-Afrika wat MBA/MBL-grade bied.) 
Kwaliteitgedrewe met 'n stelsel van eweknie-evaluerings en internasionale moderators vanaf meeste van die leidende ekonomieë. Die ten volle-geakkrediteerde MBA-program van die NWU Besigheidskool is 'n omvattende kwalifikasie wat bestaan uit 'n wye reeks sleutel aktiwiteite in die besigheidswêreld. Ons filosofie van praktiese besigheidsoplossings rus ons studente toe om hul verkrygde kennis sonder oponthoud in die werksplek toe te pas. Dit is as gevolg hiervan dat ons studente die positiewe effekte wat in hul werksomgewing ontsluit word te midde van hul MBA-studies, rapporteer. 

As 'n invloedryke en kwaliteit-versekerde besigheidskool in die MBA-markplek in Suid-Afrika het die NWU Besigheidskool strategiese veranderinge en byvoegings geïmplementeer in hul MBA-program om sodoende die program se markwaarde te verbeter. Die herkurrikulering van die MBA-program, tesame met ons vaardigheidgeoriënteerde studieskole, dien as impetus vir ons personeel vir volgehoue uitnemendheid in besigheidsonderrig en geassosieerde netwerking deur die stelsel van sindikaatgroep-leermetodologieë. Tesame met hierdie proses het 'n groter klem op kwaliteit en kleiner fokus op kwantiteit ontstaan, wat impliseer dat 'n verfynde keuringsproses sal verseker dat ons hierdie visie van kwaliteit handhaaf. Nieteenstaande al die bogenoemde aspekte, was dit vir ons moontlik om ons lae-koste-milieu te handhaaf, en kan ons dus ons MBA bied teen 'n prys wat vergelykende mededinging verseker – 'n tipe pareto optimum!

Hoe om aansoek te doen en te registreer

Stap 1
Om vir toelating aansoek te doen, moet 'n voornemende student 'n aansoekvorm voltooi en dit indien tesame met al die vereiste stawende dokumentasie, soos aangedui in die Riglyne vir Aansoekers, naamlik 'n CV, 'n motiveringsbrief, twee ID-foto's, aansoekfooi, sowel as gesertifiseerde kopieë ID-dokument, akademiese rekords en verwante sertifikate. Die aansoek moet dan aangestuur word aan die relevante administratiewe fakulteitsadviseur. Alle aansoeke word in beide elektroniese en gedrukte formaat aanvaar. 

Stap 2
Aansoekers sal in kennis gestel word van hul aansoekstatus na die papierkeuring. Suksesvolle aansoekers sal gekontak word om die SHL/NMAT-toets af te lê. 

Stap 3
Die NWU Besigheidskool sal onderhoude voer met die aansoekers.

 

Kontakbesonderhede

Potchefstroom:
Christie Munro
Tel: 018 299 1419
E-pos: Christie.Munro@nwu.ac.za

Vanderbijlpark:
Rhonda Ferreira
Tel: 016 910 3011
E-pos: rhonda.ferreira@nwu.ac.za

Mafikeng:
Lungile Ntsizwane
Tel: 018 389 2351
E-pos: lungile.ntsizwane@nwu.ac.za
Webwerf: http://studies.nwu.ac.za/postgraduate-studies