Anet Smit

Professor
Bestuursrekeningkunde
Anet.Smit@nwu.ac.za
+27 18 299 1407
Potchefstroom
Research Gate Google Scholar OrcID
Prof Bisschoff, Christo

Christo Bisschoff

Professor en Bemarkingsbestuur
Bemarking, Landboubesigheid, Besigheidsetiek, Strategie
Christo.Bisschoff@nwu.ac.za
+27 18 299 1411
Potchefstroom
Research Gate Google Scholar https://www.linkedin.com/in/christo-bisschoff-b9988432/?trk=pub-pbmap OrcID

Hein Prinsloo

Medeprofessor
Bemarkingsbestuur
Hein.Prinsloo@nwu.ac.za
+27 18 389 2387
Mahikeng
Research Gate

Mnr Herman Thom

Senior Vak Spesialiste
Besigheid Konsultasie
Herman.Thom@nwu.ac.za
+27 18 299 1350
Potchefstroom

Leon Jackson

Professor en Welstand en Ontwikkeling Projekleier
Verander Bestuur en Diversiteitsbestuur
Leon.Jackson@nwu.ac.za
+27 285 2040
Potchefstroom
Research Gate Google Scholar https://www.linkedin.com/in/leon-jackson-80321a28/ OrcID

Ntseliseng Khumalo

Lektor
Strategiese talentbestuur, die sielkunde van werk en organisasies, Organisasiekultuur, klimaat en verandering, Menslikehulpbronbestuur
Ntseliseng.Khumalo@nwu.ac.za
+27 18 285 2613
Potchefstroom
Prof Botha, Petrus

Petrus Botha

Medeprofessor
Bestuur en Organisasiegedrag
petrus.botha@nwu.ac.za
+27 18 389 2089
Mahikeng

Ravinder Rena

Professor en Internasionalisering Projekleier
Ekonomie, Finansies en Entrepreneurskap
ravinder.rena@nwu.ac.za
+27 18 389 2496
Mahikeng
Research Gate Google Scholar https://www.linkedin.com/in/ravinder-rena-53b8a711/ OrcID

Retha Scholtz

Senior Lektor
Emosionele intelligensie
Retha.Scholtz@nwu.ac.za
+27 18 299 1410
Potchefstroom
https://www.linkedin.com/in/retha-scholtz-5b1bb140/

Ronnie Lotriet

Professor
Ekonomie en Strategiebestuur
Ronnie.Lotriet@nwu.ac.za
+27 18 299 1415
Potchefstroom
Research Gate Google Scholar https://www.linkedin.com/in/ronnie-lotriet-b87889145/

Wedzerai Musvoto

Medeprofessor
Bestuursrekeningkunde, Finansiële Bestuur, Belasting & Ouditkunde
Wedzerai.Musvoto@nwu.ac.za
+27 18 389 2088
Mahikeng
Research Gate

William van der Merwe

Senior Vak Spesialiste
Besigheid Konsultasie
William.Vandermerwe@nwu.ac.za
+27 18 299 1373
Potchefstroom

Prof Yvonne du Plessis

Professor
Bestuur van organisasiegedrag; Mense en Gedragsperspektiewe in Projekbestuur
yvonne.duplessis@nwu.ac.za
+27 18 389 2021
Mahikeng
Research Gate Google Scholar OrcID