PhD 

Oorsig

Die PhD-program van die NWU Besigheidskool is 'n navorsingsdoktorsgraad van hoogstaande gehalte. Daar word van voornemende kandidate verwag om ervaring en beheer van die fokus van die doktorale studie te toon. Die NWU Besigheidskool poog om die keuringsproses deursigtig te maak, maar moet ook uitnemende navorsing lewer. 

Dus word pogings aangewend op deurlopende basis om artikels wat voortspruit uit PhD-proefskrifte, in geakkrediteerde joernale te publiseer. Die rede hiervoor is natuurlik vanselfsprekend. – die navorsing is relevant, aktueel en streef 'n sterk fokus op besigheid na – en moet dus in die breër akademiese hoofstroom geabsorbeer word. 
Die NWU Besigheidskool het ook 'n bewese navorsingsvoetspoor wat vloei vanuit hierdie filosofie van navorsing en publikasies. Hierdie sluit nie net artikels in nie, maar ook geakkrediteerde konferensiereferate.  

Die studie self dien as bewys van uitsonderlike navorsingsmetodologie, 'n definitiewe akademiese bydrae sowel as 'n bydrae tot besigheid. Aangesien die studie by 'n besigheidskool gedoen word, word van die PhD-graad verwag om, bo en behalwe ander akademiese vereistes, om ook 'n fokus op besigheid te hê. 

Die keuringsproses is streng en die keuringpaneel neem kennis van die bovermelde faktore sowel as andere regdeur die keuringsproses. 
Dit is byvoorbeeld prosedure om, vroeg in die proses, deel te neem aan 'n keuringsonderhoud waartydens die agtergrond van die studie bepaal word. 

Afleweringspunte en -metodes

Toelatingsvereistes

Assesseringstoetse

Hoe om aansoek te doen/te registreer

Kontakbesonderhede