Mev
Rhonda Ferreira
Posbeskrywing: 
Sekretaresse
Telefoon: 
+27 16 910 3011
Fisiese Adres: 
Gebou 3, NWU Besigheidskool
Kampus: 
Vaaldriehoekkampus
Kundigheid: 
Sekretariële