Herman van der Merwe

  Prof Herman van der Merwe

  +27 16 910 3497
  Herman.VanDerMerwe@nwu.ac.za
  Gebou 8, Lokaal 112, Vaaldriehoekkampus
  Adjunk-dekaan: Onderrig en Leer
LinkedIn
Helei Jooste

  Me Helei Jooste

  +27 16 910 3498
  helei.jooste@nwu.ac.za
  MCom Bemarkingsbestuur
  Seketaresse tot die Adjunk Dekaan
Jani van der Vyver

  Me Jani van der Vyver

  +27 16 9103 499
  jani.vandervyver@nwu.ac.za
  MA Communication Studies
  Fakulteits-skakelbeampte
Research Gater

  Me Anna-Marie van der Elst

  +27 16 910 3112
  AnnaMarie.vanderElst@nwu.ac.za
  Fakulteits Akademise Beampte
Leana Uys

  Me Leana Uys

  +27 16 910 3017
  leana.uys@nwu.ac.za
  Snr Finansiele beampte
Babs Surujlal

  Prof Babs Surujlal

  +27 16 910 3490
  babs.surujlal@nwu.ac.za
  PhD Sportwetenskap
  Navorsings Direkteur
Angelica van Rensburg

  Me Angelica van Rensburg

  +27 16 910 3490
  Angelica.vanrensburg@nwu.ac.za
  Administratwe assistent van die Navorsings Direkteur