Oorsig

 

Ons leef in ʼn vinnig veranderende wêreld. Die werkplek is nie van hierdie skielike veranderinge kwytgeskeld nie, veral in hierdie era van globalisering en handelsliberalisering. Werksplekke moes herstruktureer om sodoende effektief te kan meeding in die wêreldwye mark en as sodanig is die rol van die arbeidsverhoudingebestuurder onontbeerlik. Alles wat verband hou met die individu en sy of haar interaksie met die werksomgewing is die arbeidspesialis se studieveld.

Die studie van werksplekke as komplekse organiese of sosio-tegniese stelsels, waardeur individue en groepe ʼn mate van balans behaal tussen die eise van die werksituasie en hul eie doelwitte, is een van die elemente van die veld. Verder bestudeer Arbeidsverhoudinge ook die studie van werksgroepe (formeel en informeel), en hul stelsels van verhoudings, doelwitte en oortuigings, spesifiek waar hierdie in kontras is met dié van bestuur. 

Die studie en analise van die omvattende veld van arbeid/indiensnemingsverhoudings sowel as arbeidswetgewing vorm ʼn integrale deel van die studieveld. Arbeidsverhoudinge fokus ook op die studie en analise van die interaksie van individue en groepe in die werk en nie-werk-areas van die lewe.

 

Toelatingsvereistes

  •  APS van 24
  • Wiskunde vlak 3 (40-49%)

 

Afleweringspunte

  • Potchefstroom
  • Vanderbijlpark
  • Mahikeng 

 

Loopbaanmoontlikhede

  • Arbeidsverhoudingespesialis/praktisyn – Die voorsiening van kundige advies beide in ʼn organisasie- sowel as konsultasiekapasiteit. Dit sal, onder andere insluit die handhawing van dissipline en ontslag, dispuutbeslegting, kollektiewe onderhandeling, hantering van vakbonde, CCMA en Arbeidshofsake, indiensnemingsvoorwaardes, en opleiding en ontwikkeling.
  • Analis – Studente kan ook Arbeidsverhoudingebestuur studeer ter voorbereiding in ʼn loopbaan waar insig verskaf word ten opsigte van marktendense as ʼn analis. Hierdie analiste kan hul kennis van menslike gedrag toepas om bemarkingstrategieë te ontwikkel.  
  • Navorser, onderwyser, dosent.