BA met Toerisme (Potchefstroom)

Oorsig

BA-kwalifikasies in Geesteswetenskappe is gefokus op die begrip en bestuur van mense, en meer spesifiek, die volhoubaarheid van die erfenis van Suid-Afrika. Hierdie kwalifikasies verskaf spesifiek toegang tot loopbane soos erfenisbestuurders, kulturelebewaringskundiges, bemarkers en gastehuisbestuurders.  

BA-kwalifikasies in die Gesondheidswetenskappe is gefokus op die begrip en bestuur van die welstand van die samelewing as ʼn geheel, maar ook spesifiek groepe betrokke by toerisme. Hierdie kwalifikasies verskaf spesifiek toegang tot loopbane soos rekreasiespesialis, toerismebemarkers en gastehuisbestuurders.  

Kwalifikasie-opsies

 • BA Sielkunde en Toerismebestuur
 • BA Rekreasie en Toerismebestuur
 • BA Kommunikasie
 • BA Erfenis- en Kulturele Toerisme

Toelatingsvereistes

 • APS 22 (BA Erfenis en Kulturele Toerisme)
 • APS 24 (BA Sielkunde en Toerismebestuur en Gesondheidswetenskappe met Rekreasie en Toerisme)

Loopbaangeleenthede

 • Erfenisbestuurders
 • Kulturelebewaringskundiges
 • Bemarkers en gastehuisbestuurders.

Afleweringspunt

Potchefstroom

BA Toerismebestuur (Mafikeng)

Oorsig

Die BA Toerismebestuur-program bied nasionaal en internasionaal erkende modules wat u in staat sal stel om ʼn toerismekenner te word. Die drie-jaar-program sal aan u ʼn soliede basis bied in die teorie en praktyk van toerismebestuur deur die bevordering van volhoubare toerisme-ontwikkeling en bestuur. Dit sal u ook voorberei op ʼn suksesvolle loopbaan in die toerisme-industrie.

U sal, onder andere, leer om die volgende te doen:

 • Evalueer inligting ten opsigte van volhoubare lewenspatrone, omgewingsverantwoordelikheid en bewaring binne die toerisme-industrie;
 • Verskaf voordele aan die samelewing en die ekonomie deur selfindiensneming, die vermoë om mikro-ondernemings te handhaaf en die algehele sosiale en ekonomiese produktiwiteit te verbeter;
 • Werk effektief saam met ander deur teikengroepe soos jongmense, werkloses en gemeenskapslede te sensibiliseer tot die behoefte aan verbeterde gemeenskapslewe in terme van verhoogde standaarde en die aanspreek van aspekte van regstelling en demokratisering; en
 • Toon voldoende kennis en kritiese begrip van kulturele en estetiese sensitiwiteit regoor ʼn verskeidenheid sosiale kontekste.

Om ʼn reeks indiensnemingsgeleenthede te verseker, kan u kies tussen Ontwikkelingstudies OF Kommunikasie-modules wat u kennis en vaardighede oor ʼn tydperk van drie jaar gaan verbreed.

Toelatingsvereistes

 • Nasionale Senior Sertifikaat
 • ʼn APS van 20 en Engels op NSS-skaal 4 (50-59%)
 • ʼn Senior sertifikaat met voorwaardelike vrystelling
 • Bewyse van erkenning van vorige leer
 • ʼn Goedgekeurde kwalifikasie bekom buite Suid-Afrika en deur SAKO geëvalueer

Kontak ons indien u enige onsekerhede het

Loopgeleenthede

Vir meer as ʼn dekade het ons graduandi gelewer wat hul merk in die private en openbare sektore gemaak het. Sommige is besigheidseienaars, entrepreneurs, professionele persone, direkteure en vele meer.

Afleweringspunt

Mafikeng

Kontak ons

Kontak mnr Nchoe (fakulteitsbestuurder) by john.nchoe@nwu.ac.za