Kontakbesonderhede

Kontakbesonderhede

Mahikengkampus

Kontaknommer:

MBA & PGDip
Me. Saleemah Abdulah
Tel: +27 18 389 2095/2138
 
PhD / Navorsingsadministrateurs
Me. Sophy Mogorosi
Tel: +27 18 389 2827
 

MBA / PGDIP Program Assistent
Mnr. Stephan van Zyl
Tel: +27 18 389 2486
Faks: +27 18 389 2335

Posadres
Mahikengkampus
Noordwes-Universiteit
Privaatsak X2046
Mmabatho
2735

Fisiese adres
Gebou C1
Mahikeng-kampus
Noordwes-Universiteit
Mahikeng
2735
 

Potchefstroomkampus

Kontaknommer:

Direkteursekretaris:
Mev. Mara Boneschans (Sekretaris)

Tel: 018 299 1406

MBA-kantoor
Mev. Antonett Visagie
Tel: 018 285 2759
&
Me. Anthea Gaanakgomo
Tel: 018 299 1413
Nagraadse diploma:
Me. Elma Senekal

Tel: 018 299 1379

PhD / Navorsingsadministrateurs
Mnr. Tebogo Tebejane

Tel: 018 299 4130

Posadres:
NWU Besigheidskool
Noordwes-Universiteit
Potchefstroomkampus
Privaatsak x6001
Potchefstroom
2520

Fisiese adres:
Ekonomiese en Bestuurswetenskappe
Gebou E3 Kamer 402
Potchefstroomkampus
Noordwes-Universiteit Potchefstroom
2531
 
Fisiese adres:
K14-gebou: Cnr Thabo Mbeki & Esselenstraat
Noordwes-Universiteit (buite kampuskantore)
Potchefstroom
2531
 

Vanderbijlparkkampus

Kontaknommer:

Me. Lungile Ntsizwane
Tel: +27 16 910 3011