MBA

Aspen Beursaansoek - 2022

Oorsig

 
Behaal jou MBA (geakkrediteer op NKR-vlak 9) oor twee jaar, van die NWU Besigheidskool. Jy sal verder praktiese vaardighede, internasionale akkreditasie en baanbrekersnavorsing bekom. Toelatingsvereistes is 'n kwalifikasie op NKR-vlak 8 ('n vierjarige professionele graad, honneursgraad of nagraadse diploma) en 3-4 jaar toepaslike werkervaring. Die NWU se Besigheidskool bied die Nagraadse Diploma in Bestuur, deeltyds, as 'n alternatiewe roete om u MBA te kry. Die MBA-kwalifikasie word beskou as die vlagskip van besigheidsopleiding wêreldwyd en by die NWU Besigheidskool verskaf ons 'n  geakkrediteerde kwalifikasie wat vir jou die vaardighede sal bied om sukses in die besigheidsomgewing te behaal. Die NWU word beskou as die beste bestuurde universiteit in Suid-Afrika en die  NWU Besigheidskool lewer bekwame gegradueerdes aan Suider-Afrika, wat op sy beurt 'n bewys lewer van sosiale en ekonomiese groei in die streek. Die NWU Besigheidskool het ten doel om professionele nagraadse bestuurs- en besigheidsopleiding te bied. Stel jy belang in die nuutste MBA-nuus? Besoek gerus: www.mba.co.za

Afleweringspunte en studie-opsies

Potchefstroomkampus op deeltydse basis; Afrikaans en Engels op 50/50 base; met vertalings dienste; Saterdagoggende;
Vaalkampus op deeltydse basis; Engelsmedium; Maandagmiddae;
Mahikengkampus op blokvrystellingsbasis; Engelsmedium; Vrydae tot Sondae

Duur
Die minimum en maksimum duur van ʼn MBA-program is onderskeidelik twee en drie deurlopende akademiese jare.

Kontaksessies
Daar is agt geskeduleerde kontaksessies per semester:
Potchefstroom: Afrikaansmedium;
Vanderbijlpark (Quest Conference Estate): Engelsmedium

Toelatingsvereistes

Toelating tot die MBA-program is onderhewig aan streng kriteria en in ooreenstemming met geakkrediteerde besigheidskole en beste praktyk. MBA-aansoekers moet aan die volgende minimum vereistes voldoen:

 • ʼn Voltooide amptelike aansoekvorm PLUS ʼn geskrewe motiveringsbrief oor die doen van die MBA; en
 • Een of meer van die volgende naskoolse kwalifikasies:
  • ʼn Erkende 4-jarige professionele graadkwalifikasie op NKR-vlak 8. Enige internasionale kwalifikasie moet deur die Suid-Afrikaanse Kwalifikasie-owerheid (SAKO) geverifieer word. Hierdie verifikasieproses is die verantwoordelikheid van die aansoeker; en/of
  • ʼn honneursgraad op NKR-vlak 8; en/of
  • ʼn Nagraadse Diploma (NGDip) op NKR-vlak 8; en
 • ʼn Minimum van 3 jaar relevante bestuurservaring; en
 • Suksesvolle aflegging van ʼn formeel erkende Besigheidskooltoelatingstoets (GMAT, NMAT); en (TTS)
 • ʼn Onderhoud met betrekking tot die redes waarom u die MBA by die NWU-Besigheidskool wil doen
 • Toegang tot rekenaars – Internet en e-pos
 • Toelating tot modules is onderhewig aan minimum getalle per module per leweringspunt. Indien hierdie getalle nie gehaal word nie, kan daar van studente wat sekere modules kies, verwag word om daardie module by ʼn ander leweringspunt, of via ʼn ander afleweringsmodus, te doen, of (in die geval van ʼn keusevak) om ʼn ander keusevak te kies.

Nieteenstaande bogenoemde minimum vereistes behou die Besigheidskool die diskresionêre reg voor op toelating tot die MBA-program ná inagname van sy bedryfs- en kapasiteitsvereistes (insluitende finansiële aspekte), gehalteversekering, onderrig- en leerbeleide, sowel as enige ander aangeleenthede wat ʼn invloed op toelating sou kon hê.

Akkreditasie

Na afloop van 'n omvattende evaluasieproses is die NWU Besigheidskool deur die Association of MBAs (AMBA) geakkrediteer. 

Vir ons beteken dit internasionale geloofwaardigheid. Vir studente is dit 'n waarborg dat hulle besigheidsopleiding van die hoogste internasionale standaarde ontvang. 

Die NWU Besigheidskool is ook 'n lid van die Association of African Business Schools (AABS) en die South African Business Schools Association (SABSA).

Ten volle HOKK-geakkrediteerd; NKR-vlak 9 MBA en ontvanger van 'n PMR Excellence-toekenning in 2005, 2012 en 2013 (NWU PBS is gelys onder die top 4 geakkrediteerde besigheidskole in Suid-Afrika wat MBA/MBL-grade bied.) 
Kwaliteitgedrewe met 'n stelsel van eweknie-evaluerings en internasionale moderators vanaf meeste van die leidende ekonomieë. Die ten volle-geakkrediteerde MBA-program van die NWU Besigheidskool is 'n omvattende kwalifikasie wat bestaan uit 'n wye reeks sleutel aktiwiteite in die besigheidswêreld. Ons filosofie van praktiese besigheidsoplossings rus ons studente toe om hul verkrygde kennis sonder oponthoud in die werksplek toe te pas. Dit is as gevolg hiervan dat ons studente die positiewe effekte wat in hul werksomgewing ontsluit word te midde van hul MBA-studies, rapporteer. 

As 'n invloedryke en kwaliteit-versekerde besigheidskool in die MBA-markplek in Suid-Afrika het die NWU Besigheidskool strategiese veranderinge en byvoegings geïmplementeer in hul MBA-program om sodoende die program se markwaarde te verbeter. Die herkurrikulering van die MBA-program, tesame met ons vaardigheidgeoriënteerde studieskole, dien as impetus vir ons personeel vir volgehoue uitnemendheid in besigheidsonderrig en geassosieerde netwerking deur die stelsel van sindikaatgroep-leermetodologieë. Tesame met hierdie proses het 'n groter klem op kwaliteit en kleiner fokus op kwantiteit ontstaan, wat impliseer dat 'n verfynde keuringsproses sal verseker dat ons hierdie visie van kwaliteit handhaaf. Nieteenstaande al die bogenoemde aspekte, was dit vir ons moontlik om ons lae-koste-milieu te handhaaf, en kan ons dus ons MBA bied teen 'n prys wat vergelykende mededinging verseker – 'n tipe pareto optimum!

Hoe om aansoek te doen en te registreer

Stap 1
Om aansoek te doen vir toelating moet ʼn voornemende studente ʼn aanlyn aansoek voltooi en al die nodige stawende dokumentasie voorlê soos aangedui in die Riglyne vir Aansoekers, naamlik ʼn CV, ʼn motiveringsbrief, aansoekgeld, en gewaarmerkte afskrifte van ID-dokument, akademiese rekords en verwante sertifikate. Aansoeke word slegs in elektroniese formaat aanvaar. Besoek https://vssweb.nwu.ac.za/aaa-webclient/StudentWebCommand.do?sf=143369&lng=3#/top om toegang te kry tot die aanlyn-aansoek-platform.
Stap 2
Aansoekers sal ná die aanvanklike keuring in kennis gestel word oor hul toelatingstatus. Suksesvolle aansoekers sal gekontak word om die vereiste NMAT-toelatingstoets af te lê vir finale keuring.
Stap 3
Die NWU-Besigheidskool sal mettertyd onderhoude voer met die aansoekers.

Kontakbesonderhede

Elma Senekal

elma.senekal@nwu.ac.za

018 299 1002

 

Antonett Visagie

antonett.visagie@nwu.ac.za

018 285 2758

 

 

Click on https://zfrmz.com/gwAqDstcTCG7itm0VQdw to enquire.

[/Accordion]