Publieke Administrasie en Plaaslike Regering

Oorsig

In breë terme is Openbare Bestuur en Regering die studie oor hoe teorie en praktyk kombineer om, onder andere, die belangrikste behoeftes van gemeenskappe binne die samelewing van ʼn staat aan te spreek deur effektiewe en doeltreffende openbare dienslewering deur die regering en sy wetgewende-, geregtelike en uitvoerende instellings op die nasionale, provinsiale en plaaslike regeringsfere. Meer spesifiek bestudeer Openbare Bestuur en Regering die volgende op ʼn wetenskaplike wyse:

 • Plek en rol van die vak binne die openbare sektor van ʼn staat soos Suid-Afrika.  
 • Aard en omvang van die Grondwet
 • Strukturering van die staat se wetgewende, geregtelike en uitvoerende instellings
 • Aard en omvang van openbare dienslewering op die 3 regeringsfere
 • Bestuursprosesse soos beplanning, organisering, personeel en finansiële bestuur
 • Plek en rol van etiek
 • Plek en rol van inligtingstegnologie

In kort: Openbare Bestuur en Administrasie is die studie van aktiwiteite in die openbare sektor. Dit is ʼn vak wat te doen het met relevante, werklike aspekte soos gesondheid, beskerming, onderrig, behuising en die omgewing.

 

Toelatingsvereistes

 •  APS van 20

Afleweringspunte

 • Vanderbijlpark

Loopbaangeleenthede

 • Aktivis/Stemmingmaker
 • Administrateur
 • Gemeenskapswerker
 • Buitelandse korrespondent
 • Regeringsbetrekkingbestuurder
 • Publieke administrasie-konsultant
 • Mediator
 • Nie-winsgewende administrateur
 • Beleidsadviseur
 • Navorser
 • Onderwyser/Dosent
 • Politikus
 • Analis