Mev
Elma Senekal
Posbeskrywing: 
PGDip Administratiewe Beampte
Telefoon: 
+27 18 299 1379
Fax: 
+27 18 299 1416
Fisiese Adres: 
NWU Besigheidskool, Kantoor 406, Gebou E3
Kampus: 
Potchefstroomkampus
Kwalifikasies: 
Kantooradministrasie
Kundigheid: 
Kantooradministrasie