Mev
Ntseliseng Khumalo
Posbeskrywing: 
Lektor
Telefoon: 
+27 18 285 2613
Fisiese Adres: 
Gebou E3; 407
Kampus: 
Potchefstroomkampus
Kwalifikasies: 
B. Admin (HRM), Msc. Internasionale Besigheid, MBA
Kundigheid: 
Strategiese talentbestuur, die sielkunde van werk en organisasies, Organisasiekultuur, klimaat en verandering, Menslikehulpbronbestuur