Prof Herman Linde

  +27 18 299 1370
  10070052@nwu.ac.za
  Gebou E3, Kamer 213, Potchefstroom
  Programleier: Arbeidsverhoudings

  Prof Bennie Linde

  +27 18 299 1427
  Bennie.Linde@nwu.ac.za
  Gebou E3, Kamer 221, Potchefstroom
  BCom Hons (PU for CHE); MCom (PU for CHE); Ph.D. (Tilburg University, the Netherlands)
  Voorsitter: Navorsings-etiekkomitee
LinkedIn

  Me Felicity Van Vrede

  +27 18 299 1428
  Felicity.VanVrede@nwu.ac.za
  Gebou E3, Kamer 206, Potchefstroom
  B.Proc, L.L.B.
  Junior Lektor
  Arbeidsreg, Arbeidsverhoudinge, Konflik Bestuur en Werkplek Bemiddeling.

  Prof Jan Visagie

  018 299 1430
  Jan.Visagie@nwu.ac.za
  Gebou E3, Kamer 144, Potchefstroom
  Navorser

  Me Jeanine Pires Putter

  +27 18 299 4255
  Jeanine.PiresPutter@nwu.ac.za
  Gebou E3, Kamer 203, Potchefstroom
  BA Personnel, training and labour relations; BA Hons Industrial Psychology; MA Human Resource Management
  Lektor
  Kollektiewe Bedinging en Onderhandeling, Bestuur en Vakbond Sake, Konflik Bestuur, Beleide en Prosedures, Werkplek Konsultasie.
LinkedIn
Leon Moolman

  Dr Leon Moolman

  +27 16 910 3421
  leon.moolman@nwu.ac.za
  Gebou 7, Kamer G18, Vanderbijlpark
  B.Com, Hons B.Com, MCom, PhD.
  Senior Lektor
  Labour Relations Management, Labour Law, Diversity Management, Employment Equity, Affirmative Action, Employment Relations.

  Prof Paul Smit

  +27 18 299 1396
  Paul.smit@nwu.ac.za
  Gebou E3; 205, Potchefstroom
  BA; HOD(N); Honns BA; MA; PhD (Labour Relations Management); Registered Masters HR Professional (Employment Relations)
  Assosieer Professor
Research Gater Google Scholar

  Dr Werner Gresse

  018 389 2878
  20385226@nwu.ac.za
  Kamer 263, Blok B, Akademiese Gebou, Mahikeng, Mahikeng
  BCom, BCom(Hons), M.Com, PhD Arbeidsverhoudinge
  Programleier: Arbeidsverhoudinge (Senior Lektor)
  Arbeidsverhoudinge, antisiperende sielkundige kontrak; verwagtinge; en geregtigheid