Oorsig

Indien u ʼn kop vir besigheid het en ʼn hart vir mense, dan is u op die regte plak. Bedryfsielkunde is die komponent van toegepaste sielkunde wat te doen het met werk in organisasies en sluit onder andere in die keuring en plasing van personeel, opleiding, posevaluasie, motivering en prestasie-evaluasies.  

Bedryfsielkundiges is betrokke by aspekte soos werknemer- en werkgewerhoudings, organisasiegedrag, die identifisering en ontwikkeling van talent, sowel as die werksomgewing en sy impak op werknemers. Baie bedryfsielkundiges word voltyds in diens geneem in organisasies, terwyl ander ʼn lewe maak as private konsultante of gespesialiseerde kontrakte in die industrie uitvoer.

Toelatingsvereistes

BCom-programme 

 • APS van 24
 • Wiskunde vlak 3 (40-49)

BA-programme 

 • APS van 22

Afleweringspunte

 • Potchefstroom
 • Vaal
 • Mafikeng

Kwalifikasie inligting

·         BCom Bedryfsielkunde en Arbeidsverhoudingebestuur

·         BCom Mensehulpbronbestuur 

·         BA Sielkunde en Organisasiesielkunde 

Professionele akkreditasieliggame

 

Society for Industrial & Organisational Psychology of SA

Vir meer inligting besoek hulle werbwerf:

https://www.siopsa.org.za/

 

 

 

 

Loopbaangeleenthede

 • Opleiding en ontwikkeling – Assesseer werknemervaardighede en opleidingsbehoefteplanne en programme om produktiwiteit en prestasie te verbeter.
 • Werwing en assessering – Ontwikkeling posbeskrywings, filter en toets aansoekers en maak aanstellingsaanbevelings terwyl assesseringshulpmiddels ontwikkel word om individuele prestasie te meet.  
 • Veiligheid en risiko-assessering – Bestudeer omgewingsaspekte om die risiko vir siekte, besering of stres in die werkplek te minimeer.
 • Werklewe – Bedryfsielkundiges fokus op die sosiale omgewing en hoe dit die behoeftes van werknemers se algehele gesondheid en welstand, werksbevrediging, persoonlike en professionele doelwitte inkorporeer.
 • Bestuur en leierskap – Bedryfsielkundiges bestudeer ʼn organisasie se bestuurstruktuur, kultuur, doelwitte, waardes en oortuigings soos uitgedruk in missie- en visieverklarings soos hulle van toepassing is op werknemers se werkstevredenheid, sowel as fisiese en emosionele gesondheid in die werksplek.
 • Mensehulpbronbestuur – Mense hulpbronpraktisyns ondersoek klagtes deur werknemers, aantygings van wangedrag by die werk en kwessies tussen werknemers. Hulle kan ook werknemeronderhoude voer om die poskandidaat se vaardighede en persoonlikheid te assesseer, sowel as om die passing tussen die voorgenome werknemer en die organisasie te bepaal, Bestuurders binne hierdie veld van kundigheid ontwikkel ook indiensnemingsbeleide vir die organisasie.