Sluitingsdatums vir honneursaansoeke

Sluitingsdatums vir honneursaansoeke:

 

Ekonomiese Wetenskappe

 • Ekonomie HONS: 30 Oktober 2022 (Alle kampusse)
 • Ekonomie met Risikobestuur HONS: 30 Oktober 2022 (Alle kampusse)
 • Internasionale Handel HONS: 30 Oktober 2022 (PC)
 • Inligtingstelsels HONS: 30 Oktober 2022 (MC)
 • Logistiek HONS: 30 Oktober 2022 (MC)
 • Operasionele Navorsing HONS: 30 Oktober 2022 (MC)
 • Besigheidstatistieke HONS: 30 Oktober 2022 (MC)
 • Vervoerekonomie HONS: 30 Oktober 2022 (MC)

Bestuurswetenskappe

 • Ondernemingsbestuur: 31 Oktober 2022 (Alle kampusse)
 • Bemarking: 31 Oktober 2022 (Alle kampusse)

Bedryfsielkunde en Mensehulpbronbestuur

 • Bedryfsielkunde (Hons - BA & B.Com): 31 Augustus 2022 (PC &VC)
 • Menslike Hulpbronbestuur (Hons - BA & B.Com): 31 Augustus 2022 (Alle kampusse)
 • Arbeidsverhoudingebestuur (Hons - BA & B.Com): 31 Augustus 2022 (Alle kampusse)
 • BAdmin met Menslike Hulpbronbestuur: 31 Augustus 2022 (MC)
 • BAdmin met Bedryfsielkunde 31 Augustus 2022 (MC)

Rekeningkundige Wetenskappe

 • Rekenmeesterskap HONS: 30 November 2022 (PC & VC)
 • Geoktrooieerde Rekenmeesterskap HONS: 30 November 2022 (PC & VC)
 • Nagraadse Diploma in Rekeningkunde: 30 November 2022 (PC & VC)
 • Finansiële Rekenmeesterskap HONS: 30 November 2022 (PC, MC en VC)
 • Bestuursrekeningkunde HONS: 30 November 2022 (PC)
 • Forensiese HONS: 30 Nov 2022 (PC)

Toerismebestuur

 • BA Hons Toerismebestuur: PC - 22 September 2022 & MC 30 September 2022
 • BCom Hons Toerismebestuur: 22 September 2022 (PC)

Nagraadse Diploma in Bestuur

Nagraadse Diploma in Bestuur: 15 Desember 2022

 

Doen hier aansoek