Kontak ons

Mahikeng

Fisiese adres:

Algemene Akademiese Gebou Blok C
Kamer 173 (Eerste vloer)
Mahikengkampus

 

Posadres:

Privaatsak X2046, Interne bussie 575
Mahikengkampus
Noordwes-Universiteit
Mmabatho
2735

 

Kontaknommer:

Estie Emtoch

+27 (0)18 389 2873

E-pos:

estie.emtoch@nwu.ac.za

 

Senior Skakelbeampte

Mphinyana Nemasitoni

E-pos

Mphinyana.Nemasitoni@nwu.ac.za

 

 

 

 

Potchefstroom

Fisiese adres:

Gebou E3 (Esselen Street entrance)
Kamer 117
Potchefstroom Kampus
 

Posadres:

Privaatsak X6001 Interne bussie 300
Potchefstroom Kampus
Noordwes-Universiteit
Potchefstroom

2531

 

Kontaknommer:

+27(0)18 299 1341

E-pos:

jana.jacobs@nwu.ac.za

 

 

 

Vanderbijlpark

Fisiese adres:
 
Gebou 7(Hendrick Van Eck Boulevard)
Kamer G12
Vanderbijlparkkampus
 

Posadres:

Posbus 1174, Interne bussie 125
Vanderbijlparkkampus
Noordwes-Universiteit

Vanderbijlpark
1900

 

Kontaknommer:

Registrasie

Anna-Marie van der Elst

annamarie.vanderelst@nwu.ac.za

+27(0)16 910 3112

Algemene navrae:

Helei Jooste

helei.jooste@nwu.ac.za

+27(0)16 910 3498

Voornemende studente:

Anna-Marie van der Elst

annamarie.vanderelst@nwu.ac.za