Uitvoerende dekaanskantoor

  Prof Babs Surujlal

  Adjunk-dekaan: Navorsing en Innovasie
  +27 16 910 3489
  Babs.Surujlal@nwu.ac.za
  Gebou E3, Lokaal 117, Potchefstroomkampus

  Prof Ntebo Moroke

  Uitvoerende Dekaan: Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe
  +27 18 389 2515
  Ntebo.Moroke@nwu.ac.za
  Gebou A, Lokaal 104, Mahikengkampus

  Me Nombulelo Gumede

  Sekretaresse van die Uitvoerende Dekaan
  +27 18 389 2554
  Nombulelo.Gumede@nwu.ac.za

  Prof Verona Leendertz

  Adjunk-Dekaan: Navorsing & Innovasie
  +27 18 299 1340
  verona.leendertz@nwu.ac.za
  Gebou E3,Kantoor 117, Potchefstroom, Potchefstroom

  Me Jana Jacobs

  Secretary of Deputy Dean: Research and Innovation
  +27 18 299 1340
  Jana.Jacobs@nwu.ac.za
  Building E3, Room 117, Potchefstroom

  Prof Herman Van Der Merwe

  Adjunk-dekaan: Onderrig en Leer
  +27 16 910 3497
  Herman.VanDerMerwe@nwu.ac.za
  Gebou 8; 12, Vanderbijlpark

  Me Helei Jooste

  Seketaresse van Adjunk-dekaan: Onderrig en Leer
  +27 16 910 3498
  helei.jooste@nwu.ac.za
  MCom Bemarkingsbestuur

  Me Estie Emtoch

  Sekretaresse van die Adjunk-dekaan: Community Engagement and Stakeholder Relations
  +27 18 389 2873
  Estie.Emtoch@nwu.ac.za