Mafikeng

Fisiese adres:

Algemene Akademiese Gebou Blok C
Kamer 173 (Eerste vloer)
Mafikengkampus

 

Posadres:

Privaatsak X2046, Interne bussie 575
Mafikengkampus
Noordwes-Universiteit
Mmabatho
2735

 

Kontaknommer:

+27 (0)18 389 2554

 

E-pos:

isaac.mere@nwu.ac.za

Potchefstroom

Fisiese adres:

 Gebou E5 (Esselenstraat ingang)
Kamer 106
Potchefstroomkampus
 

Posadres:

Private Bag X6001, Interne bussie 300
Potchefstroomkampus
Noordwes-Universiteit
Potchefstroom
2520

 

Kontaknommer:

+27(0)18 299 1218

 

E-pos:

karle.bell@nwu.ac.za

 

Vanderbijlpark

Fisiese adres:
 
Gebou 7(Hendrick Van Eck Boulevard)
Kamer G12
Vaaldriehoekkampus
 

Posadres:

Posbus 1174, Interne bussie 125
Vaaldriehoekkampus
Noordwes-Universiteit

Vanderbijlpark
1900

 

Kontaknommer:

+27(0)16 910 3425

 

E-pos:

Zama.Chaacha@nwu.ac.za