Uitvoerende dekaan: Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe

Prof Sonia Swanepoel
  +27 18 389 2066
  Sonia.Swanepoel@nwu.ac.za
  Gebou A3, Lokaal 114, Mafikengkampus
LinkedIn

Adjunk-dekaan: Navorsing en Innovasie

Prof Babs Surujlal
  +27 18 299 2606
  Babs.Surujlal@nwu.ac.za
  Gebou E3, Lokaal 117, Potchefstroomkampus
LinkedIn

Adjunkdekaan: Gemeenskapsbetrokkenheid en Belanghebbendesverhoudinge

Prof Ntebo Moroke
  +27 18 389 2515
  Ntebo.Moroke@nwu.ac.za
  Gebou A, Lokaal 104, Mafikengkampus
LinkedIn Google Scholar
Herman van der Merwe

Adjunk-dekaan: Onderrig en Leer

Prof Herman van der Merwe
  +27 16 910 3497
  Herman.VanDerMerwe@nwu.ac.za
  Gebou 8, Lokaal 112, Vaaldriehoekkampus
LinkedIn