Prof Swanepoel, Sonia

Uitvoerende Dekaan

Prof Sonia Swanepoel
  +27 18 389 2066
  Sonia.Swanepoel@nwu.ac.za
  Gebou A3; 114
LinkedIn

Sekretaresse van die Uitvoerende Dekaan

Me Nombulelo Gumede
  +27 18 389 2554
  Nombulelo.Gumede@nwu.ac.za

Adjunk-dekaan: Navorsing en Innovasie

Prof Babs Surujlal
  +27 18 299 2606
  Babs.Surujlal@nwu.ac.za
  Gebou E3, Lokaal 117, Potchefstroomkampus
LinkedIn

Secretary of Deputy Dean: Research and Innovation

Me Jana Jacobs
  +27 18 299 1340
  Jana.Jacobs@nwu.ac.za
  Building E3, Room 117
Prof van der Merwe, Herman

Adjunk-dekaan: Onderrig en Leer

Prof Herman Van Der Merwe
  +27 16 910 3497
  Herman.VanDerMerwe@nwu.ac.za
  Gebou 8; 12
LinkedIn
Mrs Jooste, Helei

Seketaresse van Adjunk-dekaan: Onderrig en Leer

Me Helei Jooste
  +27 16 910 3498
  helei.jooste@nwu.ac.za
  MCom Bemarkingsbestuur

Adjunkdekaan: Gemeenskapsbetrokkenheid en Belanghebbendesverhoudinge

Prof Ntebo Moroke
  +27 18 389 2515
  Ntebo.Moroke@nwu.ac.za
  Gebou A, Lokaal 104, Mahikengkampus
LinkedIn Google Scholar

Sekretaresse van die Adjunk-dekaan: Community Engagement and Stakeholder Relations

Me Estie Emtoch
  +27 18 389 2873
  Estie.Emtoch@nwu.ac.za