Dr
Marko van Deventer
Marko van Deventer
Posbeskrywing: 
Lektor
Telefoon: 
+27 16 910 3527
Fisiese Adres: 
Gebou 4 G16E
Kampus: 
Vaaldriehoekkampus
Kwalifikasies: 
PhD in Ondernemingsbestuur