Oorsig

Forensiese rekenmeesters is betrokke by die voorkoming, opsporing en ondersoek van kommersiële misdade (soos bedrog, korrupsie en geldwassery) en verwante ongerymdhede. Forensiese rekenmeesters benodig vaardighede en kennis in rekeningkunde, kriminele en siviele reg, ondersoeke en IT-vaardighede (digitale bewysverkryging en data-analise) om sodoende forensiese ondersoeke te kan doen. Ondersoeke kan regulatoriese ondersoeke insluit (byvoorbeeld Ponzi-skemas, geldwassery en verskillende omkopery-ondersoeke), kriminele en siviele ondersoeke (byvoorbeeld kwantifisering van wins- of verlies-eise). Verder is forensiese rekenmeesters betrokke by strategieë om ekonomiese misdaad soos bedrogrisiko-assesserings en forensiese data-analises te voorkom en te bespeur.

Kernmodules

 • Finansiële Rekeningkunde, Ouditkunde en Belasting op die vlak van Geoktrooieerde Rekenmeesterskap;
 • Regsmodules (Kriminele Reg, Spesifieke Misdade, Reg van Siviele en Kriminele Prosedure, Deliktereg, Bewysreg en Arbeidsreg);
 • Forensiese Rekenmeesterskap en Ondersoeke (korrupsie en ekonomiese misdaadtendense, regulatoriese en maatskappy rolspelers, algemene modi operandi, onderhoudvoeringsvaardighede, verslagskrywing, kenner-getuienis, sowel as digitale bewysverkryging). 

Kwalifikasies in die program

 • BCom Forensiese Rekenmeesterskap
 • Durasie: 3 jaar voltyds 
 • Erken deur SAICA op voorwaarde dat bepaalde ekstra modules voltooi word

[Kwalifikasie 5DD H01: Kurrikulum E301P]

Sien ook die Jaarboek.

Toelatingsvereistes

 • APS van 36
 • Wiskunde vlak 5 (60% of meer) 
 • Taal vlak 5 (60% of meer)
 • Addisionele vereistes mad van toepassing wees as per Fakultiet se jaarboek/kalendar.

Kampus waar program aangebeid word:

 • Potchefstroom [P]

Professionele liggame

Institute of Commercial Forensic Practitioners

Vir meer inligting besoek hul webwerf:

https://www.icfp.co.za/

The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), South African Chapter

Vir meer inligting besoek hul webwerf:

http://www.acfesa.co.za/

     

South African Institute of Chartered Accountants

Let wel: Die BCom Forensiese Rekenmeesterskap word ook geakkrediteer deur die South African Institute of Chartered Accountants (SAICA) indien bepaalde addisionele modules suksesvol voltooi word.

https://www.saica.co.za/

  

Loopbaanmoontlikhede

 • Kriminele en siviele ondersoeke
 • Bedrogvoorkoming
 • Regulatoriese ondersoeke
 • Forensiese data-analise

 

Tipiese werkgewers:

 • Private praktyk
 • Interne forensiese afdelings by korporatiewe instellings soos banke, versekeringsmaatskappye, mynboumaatskappye, ens.
 • Forensiese afdelings van regeringsinstellings en regulerende liggame (i.e. SAID, die Financial Intelligence Centre)
 • Forensiese afdelings van oudit-, konsultasie- of regsfirmas 

Nagraadse Studies

 • BCom honneurs in Forensiese Rekenmeesterskap. Voorsien vrystelling van vier van die vyf kwalifiserende eksamens vir volle lidmaatskap van die ICFP

 [Kwalifikasie 5EB L01: Kurrikulum E601P]

Toelaatingsvereistes:

Vir die nagraadse kwalifikasies (honneurs, MCom & PhD) kan verdere toelatingsvereistes van toepassing wees(sien jaarboek)

Kampus waar program aangebeid word: