Heleen Janse van Vuuren

  Prof Heleen Janse van Vuuren

  +27 16 910 3402
  heleen.jansevanvuuren@nwu.ac.za
  Gebou 4, 107, Vanderbijlpark
  Master of Commerce, CA(SA)
  Direkteur
LinkedIn

  Me Natasha Booysen

  +27 16 910 3395
  Natahsa.booysen@nwu.ac.za
  Gebou 4, Kamer 123, Vanderbijlpark
  Graad 12
  Administratiewe Beampte

  Me Rosali Yelverton

  +27 16 910 3395
  Rosali.Yelverton@nwu.ac.za
  Gebou 4 , Kamer 112-A, Vanderbijlpark
  Nationale Diploma in Sake Admininstrasie
  Administratiewe Beampte
Jacqui-Lyn McIntyre-Louw

  Me Jacqui-Lyn McIntyre-Louw

  +27 18 285 2399
  Jacqui.McIntyre@nwu.ac.za
  Gebou E5, Kamer 107b, Potchefstroom, Potchefstroom
  MCom, GR(SA), FP(SA)
  Adjunk Direkteur
Alsorika Jansen van Vuuren

  Me Alsorika Jansen van Vuuren

  +27 18 299 1351
  Alsorika.JansenvanVuuren@nwu.ac.za
  Gebou E5, Kamer 106, Potchefstroom
  Sekretaresse van die Adjunk-direkteur: Rekeningkundige Wetenskappe, Potchefstroom

  Mnr Calvin Mahlaule

  +27 18 389 2864
  20264860@nwu.ac.za
  Algemene Akademiese Gebou, Blok B, Kantoor 257, Mahikeng
  MCom, Professionele Rekenmeester SA
  Adjunk-direkteur

  Mnr Isaac Mere

  +27 18 389 2094
  Isaac.Mere@nwu.ac.za
  Algemene Akademiese Gebou, Blok C, Kamer 173, Mahikeng
  MBA
  Senior Administrateur

  Me Tumalano Mogoje

  +27 18 389 2046
  Tumalano.Mogoje@nwu.ac.za
  Algemene Akademiese Gebou, Blok C, Kamer 166, Mahikeng
  Sekretaris