Landbou-ekonomie en risikobestuur

Oorsig

Die drie jaar voorgraadse kwalifikasie in Landbou-ekonomie, is daarop gemik om studente voor te berei vir die moderne landbou-omgewing – van die plaas tot by landbou-besigheid.

Dit bied ʼn kombinasie van Landbou-ekonomie saam met Ekonomie en Risikobestuur. Die Ekonomie-modules gaan oor die agtergrond waarteen die landbou-sektor werk: Mikro- en makro-ekonomie, ekonomiese beleid en ekonomiese analise. Die Landbou-ekonomie-modules sluit in:

 • Landbou-rekordhouding en finansies
 • Produksiebestuur
 • Landbou-besigheidsbestuur
 • Landboubemarking
 •  Hulpbron- en omgewingsekonomie

 

Die Risikobestuurmodules berei hierdie studente voor vir die finansiële risiko’s wat hulle binne die landbou-konteks in die gesig staar. Dit sluit in beleggingsbestuur en afgeleide instrumente (opsies en SAFEX-instrumente).

Landbou is ʼn besigheid en ons wil graag studente vir ʼn wye reeks uitdagings voorberei. 

Kwalifikasie in die program

 • BCom  Lanbou-ekonomie en Risikobestuur
 • Durasie: 3 jaar voltyds

[Kwalifikasie 5FKH04: Kurrikulum E302 P]

Toelatingsvereistes

 • APS van 26
 • Wiskunde vlak 4 (50% of meer)
 • Engels vlak 4 (40% of meer)
 • Addisionele vereistes mag van toepassing wees soos per die Fakultiet se jaarbook/kalendar

 

Kampus waar program aangebeid word

 • Potchefstroom [P]

 

Loopbaanmoontlikhede

 • Agri-besighede
 • Landbouverwante markte (SAFEX handel)
 • Risikobestuur
 • Tesourie

Nagraadse studies

 • BCom Hons in Ekonomie met Toegepaste Ekonomie
 • BCom Hons in Ekonomie
 • BCom Hons in Internasionale Handel
 • BCom Hons in Logistiek
 • BCom Hons in Operasionele Navorsing
 • BCom Hons in Besigheidsstatistiek
 • BCom Hons in Ekonomie met Risikobestuur
 • BCom Hons in Vervoerekonomie
 • MCom in Toegepaste Risikobestuur
 • MCom in Operasionele Navorsing
 • MCom in Statistiek
 • PhD in Internasionale Handel
 • PhD in Risikobestuur
 • PhD in Ekonomie
 • PhD in Operasionele Navorsing

Besoek gerus na die nagraadse bladsy