Personeel - Besigheidstatistiek en Operasionele Navorsing

  Prof Kolentino Mpeta

  Programleier: Besigheidstatistiek en Operasionele Navorsing
  018 389 2142
  Kolentino.Mpeta@nwu.ac.za
  Gebou A3, Kamer 147, Mahikeng
  BSc. (Hons), MSc. (Operasionele Navorsing) en PhD (Statistiek)
  Statistiese Kwaliteitbeheer, Netwerkanalise en Voorraadbeheer

  Prof Tshepiso Tsoku

  Senior Lektor & Programleier
  018 389 2805
  Johannes.Tsoku@nwu.ac.za
  Gebou A3, Kamer 120, Mahikeng
  PhD in Statistiek
  Toegepaste Statistiek, Ekonometrie en Tyd Reeks.

  Prof Elias Munapo

  Professor
  018 389 2232
  Elias.Munapo@nwu.ac.za
  Gebou A3 , Kamer 145, Mahikeng
  BSc. (Hons), MSc., PhD (Operasionele Navorsing)
  Toegepaste Statistiek en Operasionele Navorsing

  Prof Martin Chanza

  Medeprofessor
  018 389 2921
  Martin.Chanza@nwu.ac.za
  Gebou A3, Kamer 152, Mahikeng
  BSc., BSc. (Hons), MSc. (Statistiek en Aktuariële Wetenskap) & PhD (Statistiek)
  Voorspellingstegnieke, tydreeksanalise, ekonometriese modellering, finansiële risikobestuur, besigheidsanalise en data-ontginning.

  Mnr Naphtaly Maruma

  Senior Dosent
  018 389 2178
  Naphtaly.Maruma@nwu.ac.za
  Gebou A3, Kamer 128, Mahikeng
  BSc. & BSc. (Hons) (Operasionele Navorsing)
  Optimalisering en dinamiese programmering

  Ms Olorato Makobea

  Lektor
  25389009@nwu.ac.za
  Building A3A, Office 144, Mahikeng
  Meester van Handel in Statistiek

  Mnr Phemelo Seaketso

  Dosent
  018 389 2475
  Phemelo.Seaketso@nwu.ac.za
  Gebou A3, Kamer 126, Mahikeng
  (BSc. (Hons) en MSc. (Statistieke)
  Statistiese Kwaliteitbeheer, Netwerkanalise en Voorraadbeheer

  Ms Sharon Nwanamidwa

  Lektor
  018 389 2830
  Sharon.Nwanamidwa@nwu.ac.za
  Gebou A3, Kamer 124, Mahikeng
  BCom, BCom. (Hons) and MCom. (Statistiek)
  Kategoriese data-analise, meerveranderlike data-analise (faktorontleding en onderskeidende analise)

  Prof Tlhalitshi Volition Montshiwa

  Medeprofessor
  018 389 2131
  Volition.Montshiwa@nwu.ac.za
  Gebou A3, Kamer 122, Mahikeng
  PhD in Statistiek
  Multivariate Analysis, Statistical Computing, Simulations & Data Analysis

  Me Tshegofatso Botlhoko

  Lektor
  018 389 9021
  25365800@nwu.ac.za
  Gebou A3, Kamer 131, Mahikeng
  Meester van Handel in Statistiek met Besigheidstatistiek