Personeel - Besigheidstatistiek en Operasionele Navorsing

  Mnr Diteboho Xaba

  Dosent
  +27 18 389 2195
  Diteboho.Xaba@nwu.ac.za
  Algemene Akademiese Gebou, Kamer A130
  BSc., BSc. (Hons) en MSc. (Operasionele Navorsing)
  Operasionele Navorsing & Stochastiese Modelle

  Prof Elias Munapo

  Professor
  +27 18 389 2232
  elias.munapo@nwu.ac.za
  Algemene Akademiese Gebou , Kamer A141, Mahikeng
   BSc. (Hons), MSc., PhD (Operasionele Navorsing)
  Toegepaste Statistiek en Operasionele Navorsing

  Prof Johannes Tshepiso Tsoku

  Senior Lektor
  +27 18 389 2805
  Johannes.Tsoku@nwu.ac.za
  Algemene Akademiese Gebou, Kamer A125, Mahikeng
  PhD in Statistiek
  Toegepaste Statistiek, Ekonometrie en Tyd Reeks.

  Dr Kolentino Mpeta

  Programleier: Besigheidstatistiek en Operasionele Navorsing
  +27 18 389 2142
  Kolentino.Mpeta@nwu.ac.za
  Algemene Akademiese Gebou, Kamer A143, Mahikeng
  BSc. (Hons), MSc. (Operasionele Navorsing) en PhD (Statistiek)
  Statistiese Kwaliteitbeheer, Netwerkanalise en Voorraadbeheer

  Dr Mogari Ishmael Rapoo

  Lektor
  +27 18 389 2656
  Ishmael.rapoo@nwu.ac.za
  Algemene Akademiese Gebou, Kamer 150, Mahikeng
  BCom, BCom. (Hons) and MCom. (Statistiek)
  Analise van finansiële tydreekse, ontginning van data, masjienleer, modelle en berekeningsmetodes (evolusionêr)

  Mnr Martin Chanza

  Senior Lektor
  +27 18 389 2921
  Martin.Chanza@nwu.ac.za
  Algemene Akademiese Gebou, Kamer A144, Mahikeng
  BSc., BSc. (Hons), MSc. (Statistiek en Aktuariële Wetenskap) & PhD (Statistiek)
  Voorspellingstegnieke, tydreeksanalise, ekonometriese modellering, finansiële risikobestuur, besigheidsanalise en data-ontginning.

  Mnr Naphtaly Maruma

  Senior Dosent
  +27 18 389 2178
  Naphtaly.Maruma@nwu.ac.za
  Algemene Akademiese Gebou, Kamer A112, Mahikeng
  BSc. & BSc. (Hons) (Operasionele Navorsing)
  Optimalisering en dinamiese programmering

  Mnr Phemelo Seaketso

  Dosent
  +27 18 389 2142
  Kolentino.Mpeta@nwu.ac.za
  Algemene Akademiese Gebou, Kamer A111, Mahikeng
  (BSc. (Hons) en MSc. (Operasionele Navorsing)
  Statistiese Kwaliteitbeheer, Netwerkanalise en Voorraadbeheer

  Ms Sharon Nwanamidwa

  Lektor
  +27 18 389 2830
  16132661@nwu.ac.za
  Algemene Akademiese Gebou, Kamer A124, Mahikeng
  BCom, BCom. (Hons) and MCom. (Statistiek)
  Kategoriese data-analise, meerveranderlike data-analise (faktorontleding en onderskeidende analise)

  Prof Tlhalitshi Volition Montshiwa

  Medeprofessor
  +27 18 389 2131
  Volition.Montshiwa@nwu.ac.za
  Algemene Akademiese Gebou, Kamer B146, Mahikeng
  PhD in Statistiek
  Multivariate Analysis, Statistical Computing, Simulations & Data Analysis