Vervoereknomie en logistieke bestuur

Oorsig

Vervoerekonomie is die studie van die fisiese beweging van vrag en passasiers vanaf die punt van oorsprong tot die bestemming, in die gewenste kondisie op die verwagte tyd. Al hierdie aktiwiteite is belangrik ten opsigte van die funksionering van enige ekonomie.

 

Kwalifikasie-opsies

 • BCom in Besigheidsbedryf met Logistieke Bestuur
 • BCom in Besigheidsbedryf met Vervoerekonomie

*Sien uiteensetting van programme hieronder

Loopbaangeleenthede

 • Logistiekbestuur
 • Voorsieningskettingbestuurder
 • Logistiekbestuurder
 • Vragversender
 • Internasionale handel
 • Warehousing
 • Behoueringsaangeleenthede
 • Bemarking en kliëntediens
 • Voorraadkontrole
 • Vervoerekonomie/-bestuur
 • Openbare vervoerbeplanner/-skeduleerder/-modelleerder
 • Verkeer en reisimpakassesseerder
 • Nasionale regering, provinsiale, distrik en plaaslike munisipaliteit
 • Vervoerbeleidsanalis
 • Lughawe/rederybestuurder
 • Spoorvervoer-analis
 • Maritieme vervoer-analis

Nagraadse studies

 • BCom Hons in Ekonomie met Toegepaste Ekonomie
 • BCom Hons in Ekonomie
 • BCom Hons in Internasionale Handel
 • BCom Hons in Logistiek
 • BCom Hons in Operasionele Navorsing
 • BCom Hons in Besigheidsstatistiek
 • BCom Hons in Ekonomie met Risikobestuur
 • BCom Hons in Vervoerekonomie
 • MCom in Toegepaste Risikobestuur
 • MCom in Operasionele Navorsing
 • MCom in Statistiek
 • PhD in Internasionale Handel
 • PhD in Risikobestuur
 • PhD in Ekonomie
 • PhD in Operasionele Navorsing

Besoek gerus na die nagraadse bladsy

BCom in Besigheidsbedryf met Logistieke Bestuur

Kwalifikasie in die program

 • BCom in Besigheidsbedryf met Logistieke Bestuur
 • Durasie: 3 jaar, voltyds

[Kwalifikasie 5FJH01: Kurrikulum 301 M]

Sien ook die jaarboek vir meer inligting

Toelatingsvereistes

 • APS van 24
 • Wiskunde vlak 3 (40% of meer)
 • Addisionele vereistes mag van toepassing wees as per Fakulteit se jaarboek/kalendar
 • Voldoen nie aan die vereistes nie? Sien inligting oor die verlengde program heironder

Kampus waar program aangebeid word

 • Mahikeng [M]

 

Loopbaangeleenthede

*Sien hierbo

Nagraadse studies

*Sien hierbo

BCom in Besigheidsbedryf met Logistieke Bestuur Verlengde Program

Kwalifikasie in die program

 • Bcom in Besigheidsbedryf met Logistieke Bestuur
 • Durasie: 4 jaar, voltyds

[Kwalifikasie 5XJH01 M]

Sien ook die jaarboek vir meer inligting

Toelatingsvereistes

 • APS van 20
 • Wiskunde vlak 3 (40% of meer) / Wiskunde Geletterdheid vlak 4 (50% of meer)
 • Engels vlak 3 (40% of meer)
 • Addisionele vereistes magvan toepassing wees as per Fakulteit se jaarboek/kalendar

Kampus waar program aangebeid word

 • Mahikeng [M]

 

Loopbaangeleenthede

*Sien hierbo

Nagraadse studies

*Sien hierbo

 

BCom in Besigheids met Vervoerekonomie

Kwalifikasie in die program

 • BCom Besigheids met Vervoer-Ekonomie
 • Durasie: 3 jaar, voltyds

[Kwalifikasie 5FJH02 M]

Sien ook die jaarboek vir meer inligting

Toelatingsvereistes

 • APS van 24
 • Wiskunde vlak 3 (40% of meer)
 • Addisionele vereistes mag van toepassing wees as per Fakulteit se jaarboek/kalendar
 • Voldoen nie aan die vereistes nie? Sien inligting oor die Verlengde program hieronder

Kampus waar program aangebeid word

 • Mahikeng [M]

 

Loopbaangeleenthede

*Sien hierbo

Nagraadse studies

*Sien hierbo

 

BCom in Besigheidsbedryf met Vervoerekonomie Verlengde Program

Kwalifikasie in die program

 • BCom in Besigheidsbedryf met Vervoerekonomie
 • Durasie: 4 jaar voltyds

[Kwalifikasie 5XJH02 M]

Sien ook die jaarboek vir meer inligting

Toelatingsvereistes

 • APS van 20
 • Wiskunde vlak 3 (40% of meer) / Wiskunde Geletterdheid vlak 4 (50% of meer)
 • Engels vlak 3 (40% of meer)
 • Addisionele vereistes mag van toepassing wees as per Fakultiet se jaarboek/kalendar 

Kampus waar program aangebeid word

 • Mahikeng [M]

 

Loopbaangeleenthede

*Sien hierbo

Nagraadse studies

*Sien hierbo