Mensehulpbronbestuur

Oorsig

Mensehulpbronbestuur is die proses van aanstelling van werknemers, en die ontwikkeling van werknemerprestasie, sodat hulle ʼn waardevolle bate vir die organisasie word. Gelukkige, tevrede werknemers komplimenteer die besigheid se groei. Arbeidsverhoudinge is ʼn ondersteunende praktyk wat spesialiseer in die verhouding tussen die bestuur van ʼn maatskappy en sy werkerskorps. Geleerdes in hierdie veld het ʼn deeglike begrip nodig van arbeidswetgewing, menseregte en arbeidspraktyke in Suid-Afrika.

Tipiese take sluit in:

• Die uitvoer van posontledings,

• Werwing van uitstekende werknemers, geskik vir die pos voorhande

• Oriëntering en opleiding van werknemers

• Bestuur van lone en salarisse van werknemers

• Evaluering van prestasie van werknemers

• Om geskille te besleg en op te los; en

• Kommunikasie met alle werknemers op alle vlakke.

Hoofvakke

Mensehulpbronbestuur (HRM)

 • Inleiding tot MHB
 • Opleiding en Ontwikkeling
 • Prestasiebestuur en Belonings

Arbeidsverhoudinge

 • Inleiding tot Werkplekverhoudings
 • Diversiteitsbestuur
 • Werkgroepdinamiek
 • Teorie en Praktyk van Arbeidsverhoudinge
 • Bestuur van Arbeidsverhoudinge
 • Konflikresolusie

Graad-opsies

BCom in Mensehulpbronbestuur

Graad duur: 3 jaar, voltyds

Aangebied by:

 • Potchefstroom [P]
 • Mahikeng [M]
 • Vanderbijlpark [V]

 

BAdmin in Mensehulpbronbestuur

Graad duur: 3 jaar, voltyds

Aangebied by:

 • Mahikeng [M]

 

BAdmin in Mensehulpbronbestuur - Verlengde  program

Graad duur: 4 jaar, voltyds

Aangebied by:

 • Mahikeng [M]

Toelingsvereistes

BCom in Mensehulpbronbestuur

 • APS: 24
 • Wiskunde: Vlak 3 (40%) of
 • Wiskunde Geletterdheid: Vlak 6 (70%)

BAdmin in Mensehulpbronbestuur

 • APS: 23
 • Wiskunde:  Vlak3 (40%) of
 • Wiskunde Geletterdheid: Vlak 4 (50%)

BAdmin in Mensehulpbronbestuur - Verlengde  program 

 • APS: 21
 • Wiskunde: Level 3 (40%) of
 • Wiskunde Geletterdheid: Vlak 4 (50%)

Professionele akkreditasieliggame

 

South African Board For People Practices 

Vir meer inligting, besoek hul webwerf:

http://sabpp.co.za/

 

 

 

Institute of People Management:

Vir meer inligting, besoek hul webwerf:

http://www.ipm.co.za/


 

Loopbaangeleenthede

 • Mensehulpbronbestuurder / Uitvoerende beampte (Hoof MH-beampte of adjunkpresident van mensehulpbronne)
 • Mensehulpbron-kundige
 • Mensehulpbronkonsultant
 • Internasionale Professionele Mensehulpbronpraktisyn
 • Opleiding & Ontwikkelingsbestuurder
 • Mensehulpbron-entrepreneur
 • Uitvoerende werwer
 • Arbeidsverhoudingekonsultant
 • Arbeidsverhoudingespesialis
 • Arbeidsverhoudingepraktisyn
 • Bemiddelaar / arbiter tydens arbeidsgeskille