Kontak ons

Mahikeng

Fisiese adres:

Algemene Akademiese Gebou Blok C
Kamer 173 (Eerste vloer)
Mahikengkampus

 

Posadres:

Privaat sak X2046, Interne bussie 575
Mahikengkampus
Noordwes-Universiteit
Mmabatho
2735

 

Kontakbesonderhede:

+27 (0)18 389 2094

E-pos:

isaac.mere@nwu.ac.z

Voorgraadse navrae

Rebecca Mheta

Rebecca.Mheta@nwu.ac.za

Honneursnavrae

Rebecca Mheta

Rebecca.Mheta@nwu.ac.za

Meesters- en PhD-navrae

Dalene Vorster

Dalene.Vorster@nwu.ac.za

Potchefstroom

Fisiese adres:

 Gebou E3 (Esselenstraat-ingang)
Kamer 209

Potchefstroomkampus
 

Posadres:

Privaat sak X6001, Interne bussie 114
Potchefstroomkampus
Noordwes-Universiteit
Potchefstroom
2520

 

Kontakbesonderhede:

+27 (0)18 299 1374 

E-pos:

marianna.hoeksema@nwu.ac.za

Bedryfsielkunde:

Dr Lizelle Brink
12530115@nwu.ac.za

 

Mensehulpbronbestuur:

Me Debbie N Mtshelwane

21809364@nwu.ac.za

 

Arbeidsverhoudinge:

Prof Herman M Linde

10070052@nwu.ac.za

 

BTD:

Me Helen W Meyer

22155538@nwu.ac.za

 

 

 

 

 

Vanderbijlpark

Fisiese adres:

 

Gebou 7 (Hendrick Van Eck-boulevard)

Room G12

Vanderbijlparkkampus

 

Posadres:

Posbus 1174, Interne bussie 125

Vanderbijlparkkampus

Noordwes-Universiteit

Vanderbijlpark

1900

 

Kontakbesonderhede

 

Mev Zama Chaacha  

+27(0)16 910 3425

Zama.Chaacha@nwu.ac.za

of

Me Abigail de Coning

Abigail.deconing@nwu.ac.za

+27(0)16 910 3445

 

 

Voorgraadse navrae

Dr Leon Moolman

+27(0)16 910 3421

Leon.moolman@nwu.ac.za

 

 

Honneursnavrae

Me Abigail de Coning

Abigail.deconing@nwu.ac.za

+27(0)16 910 3445

 

Meesters- en PhD-navrae

Marinda Malan
Marinda.malan@nwu.ac.za

+27(0)16 910 3515