Personeel - Arbeidsverhoudinge

  Prof Herman Linde

  Programleier: Arbeidsverhoudings
  +27 18 299 1370
  10070052@nwu.ac.za
  Gebou E3, Kamer 213, Potchefstroom

  Prof Bennie Linde

  Voorsitter: Navorsings-etiekkomitee
  +27 18 299 1427
  Bennie.Linde@nwu.ac.za
  Gebou E3, Kamer 221, Potchefstroom
  BCom Hons (PU for CHE); MCom (PU for CHE); Ph.D. (Tilburg University, the Netherlands)

  Me Felicity Van Vrede

  Junior Lektor
  +27 18 299 1428
  Felicity.VanVrede@nwu.ac.za
  Gebou E3, Kamer 206, Potchefstroom
  B.Proc, L.L.B.
  Arbeidsreg, Arbeidsverhoudinge, Konflik Bestuur en Werkplek Bemiddeling.

  Prof Jan Visagie

  Navorser
  018 299 1430
  Jan.Visagie@nwu.ac.za
  Gebou E3, Kamer 144, Potchefstroom

  Me Jeanine Pires Putter

  Lektor
  +27 18 299 4255
  Jeanine.PiresPutter@nwu.ac.za
  Gebou E3, Kamer 203, Potchefstroom
  BA Personnel, training and labour relations; BA Hons Industrial Psychology; MA Human Resource Management
  Kollektiewe Bedinging en Onderhandeling, Bestuur en Vakbond Sake, Konflik Bestuur, Beleide en Prosedures, Werkplek Konsultasie.

  Dr Leon Moolman

  Senior Lektor
  +27 16 910 3421
  leon.moolman@nwu.ac.za
  Gebou 7, Kamer G18, Vanderbijlpark
  B.Com, Hons B.Com, MCom, PhD.
  Labour Relations Management, Labour Law, Diversity Management, Employment Equity, Affirmative Action, Employment Relations.

  Prof Paul Smit

  Assosieer Professor
  +27 18 299 1396
  Paul.smit@nwu.ac.za
  Gebou E3; 205, Potchefstroom
  BA; HOD(N); Honns BA; MA; PhD (Labour Relations Management); Registered Masters HR Professional (Employment Relations)

  Dr Werner Gresse

  Programleier: Arbeidsverhoudinge (Senior Lektor)
  018 389 2878
  20385226@nwu.ac.za
  Kamer 263, Blok B, Akademiese Gebou, Mahikeng, Mahikeng
  BCom, BCom(Hons), M.Com, PhD Arbeidsverhoudinge
  Arbeidsverhoudinge, antisiperende sielkundige kontrak; verwagtinge; en geregtigheid