Bedryfsielkunde

 

Oorsig

Bedryfsielkundiges fokus op die gedrag van werknemers in die werkplek om die gehalte van die werklewe te verbeter en produktiwiteit te optimeer. Dit behels die verbetering van die verhouding tussen werkgewer en werknemer. Verder behels dit die bestudering van organisatoriese gedrag ten gunste van beide die werknemer en die organisasie. Arbeidsverhoudinge is ʼn ondersteunende praktyk wat spesialiseer in die verhouding tussen die bestuur van ʼn maatskappy en sy werkerskorps. Geleerdes in hierdie veld sal begrip hê van arbeidswetgewing, menseregte en arbeidspraktyke in Suid-Afrika.

Tipiese take sluit in:

• Keuring en plasing van personeellede

• Personeel-opleiding

• Posevaluerings

• Motivering en prestasie-evaluasies

• Bestuur van werknemers en werkgewerverhoudings

• Bestuur organisatoriese gedrag

• Identifiseer en ontwikkel talent

• Ondersoek die werksomgewing en die impak daarvan op werknemers

• Werknemerswelstand

Hoofvakke

Bedryfsielkunde

 • Inleiding tot Bedryfsielkunde
 • Beroepsgesondheid en Ergonomika
 • Personeelsielkunde
 • Loopbaansielkunde
 • Organisasiesielkunde
 • Psigometrika
 • Navorsingsmetodologie

Arbeidsverhoudinge

 • Inleiding tot Werkplekverhoudinge
 • Diversiteitsbestuur
 • Werkgroepdinamika
 • Teorie en Praktyk van Arbeidsverhoudinge
 • Bestuur van Arbeidsverhoudinge

Graad-opsies

BCom in Bedryfs- en Organisasiesielkunde met Arbeidsverhoudingebestuur

Graad duur: 3 jaar, voltyds

Aangebied by:

 • Potchefstroom [P]
 • Vanderbijlpark [V]

BA in Bedryfs- en Organisasiesielkunde met Arbeidsverhoudingebestuur

Graad duur: 3 jaar, voltyds

Aangebied by:

 • Potchefstroom [P]
 • Vanderbijlpark [V]

BAdmin in Bedryfs- en Organisasiesielkunde

Graad duur: 3 jaar, voltyds

Aangebied by:

 • Mahikeng [M]

BAdmin in Bedryfs- en Organisasiesielkunde - Verlengde Program

Graad duur: 4 jaar, voltyds

Aangebied by:

 • Mahikeng [M]

Toelatingsvereistes

BCom in Bedryfs- en Organisasiesielkunde met Arbeidsverhoudingebestuur

 • APS: 24
 • Wiskunde: Vlak 3 (40%) of
 • Wiskunde Geletterdheid: Vlak 6 (70%)

BAdmin in Bedryfs- en Organisasiesielkunde met Arbeidsverhoudingebestuur

 • APS: 22

BAdmin in Bedryfs- en Organisasiesielkunde

 • APS: 21
 • Wiskunde: Vlak 3 (40%) of
 • Wiskunde Geletterdheid: Vlak 4 (50%)

BAdmin in Bedryf- en Organisasiesielkunde - Verlengde program

 • APS: 20
 • Wiskunde: Vlak 3 (40%) of
 • Wiskunde Geletterdheid: Vlak 4 (50%)

Professionele akkreditasieliggame

 

Society for Industrial & Organisational Psychology of SA

Vir meer inligting besoek hulle werbwerf:

https://www.siopsa.org.za/

 

 

 

Loopbaangeleenthede

 • Opleiding en ontwikkeling
 • Werwing en assessering
 • Veiligheids- en risikobepaling
 • Bestuur en leierskap
 • Mensehulpbronbestuur
 • Arbitrasie en bemiddeling
 • Arbeidsgeskilbeslegting