Direkteure - Skool vir Bedryfsielkunde en Mensehulpbronbestuur

  Prof Elrie Botha (Oosthuysen)

  Koördinerende skooldirekteur
  016 910 3411
  Elrie.Botha@nwu.ac.za
  Gebou 7, Kamer G12, Vanderbijlpark
  PhD Bedryfsielkunde, geregistreerde bedryfsielkundige met HPCSA

  Me Keletso Mokete

  Senior Administratiewe Assistent/ Psigometris
  016 910 3445
  Keletso.mokete@nwu.ac.za