Ondernemingsbestuur


 

Oorsig

'n Besigheidsbestuurder is verantwoordelik vir die beplanning en organisering van aktiwiteite en mense, sowel as mensehulpbronbestuur van mense. Bestuurders se hooftaak is probleemoplossing, om spanne te lei, om spanprosesse te fasiliteer en gereeld met mense te kommunikeer.

Die graad gee jou toegang tot 'n wye verskeidenheid beroepsmoontlikhede, aangesien bestuursbeginsels in alle organisasies toegepas word.

Toelatingsvereistes

 •  APS van 24
 • Wiskunde Vlak 3 (40-49%)
 • Addisionele vereistes per Fakultiet se jaarboek/kalendar

Afleweringspunte

 • Potchefstroom [P]
 • Vanderbijlpark [V]
 • Mahikeng [M]

Kwalifikasie 

BCom in Ondernemingsbestuur

[Kwalifikasie 5FPH02: Kurrikulum E301P/V/M]

Nagraadse studies

 • BCom Hons in Entrepreneurskap en Bemarking
 • BCom Hons in Bestuurswetenskappe met Ondernemingsbestuur
 • BCom Hons in Bemarking met Bemarkingsbestuur
 • BCom Hons in Publieke Administrasie
 • MCom in Sakebestuur
 • MCom in Bemarkingsbestuur
 • PhD in Bemarkingsbestuur
 • PhD in Sakebestuur
 • PhD in Publieke Administrasie

Sien die Nagraadse bladsy vir meer inligting.