Ondernemingsbestuur


 

Oorsig

'n Besigheidsbestuurder is verantwoordelik vir die beplanning en organisering van aktiwiteite en mense, sowel as mensehulpbronbestuur van mense. Bestuurders se hooftaak is probleemoplossing, om spanne te lei, om spanprosesse te fasiliteer en gereeld met mense te kommunikeer.

Die graad gee jou toegang tot 'n wye verskeidenheid beroepsmoontlikhede, aangesien bestuursbeginsels in alle organisasies toegepas word.

Toelatingsvereistes

BCom in Ondernemingsbestuur

 •  APS van 24
 • Wiskunde vlak 3 (40-49%)
 • Addisionele vereistes per Fakultiet se jaarboek/kalendar

Verlengde program - BCom in Ondernemingsbestuur

 •  APS van 20
 • Wiskunde vlak 3 (40% of meer) / Wiskundige Geletterdheid vlak 4 (50% of meer)
 • Engels vlak 3 (40% of meer)
 • Addisionele vereistes per Fakultiet se jaarboek/kalendar

BAdmin in Publieke Administrasie

 • APS 21
 • Wiskunde vlak 3 of Wiskundige Geletterdheid vlak 4
 • Engels vlak 3

Verlengde program - BAdmin Publieke Administrasie

 • APS 20
 • Wiskunde vlak 3 (40% of meer) of Wiskundige Geletterdheid vlak 4 (50% of meer)

BAdmin in Plaaslike Regeringsbestuur

 • APS 21
 • Wiskunde vlak 3 of Wiskundige Geletterdheid vlak 4
 • Engels vlak 3


Verlengde program - Plaaslike Regeringskunde (BAdmin)

 • APS 20
 • Wiskunde vlak 3 (40% of meer) of Wiskundige Geletterdheid vlak 4 (50% of meer)

 

Afleweringspunte

 • Potchefstroom [P]
 • Vanderbijlpark [V]
 • Mahikeng [M]

Kwalifikasie 

BCom in Ondernemingsbestuur

[Kwalifikasie 5FPH02: Kurrikulum E301P/V/M]

Nagraadse studies

 • BCom Hons in Entrepreneurskap en Bemarking
 • BCom Hons in Bestuurswetenskappe met Ondernemingsbestuur
 • BCom Hons in Bemarking met Bemarkingsbestuur
 • BCom Hons in Publieke Administrasie
 • MCom in Sakebestuur
 • MCom in Bemarkingsbestuur
 • PhD in Bemarkingsbestuur
 • PhD in Sakebestuur
 • PhD in Publieke Administrasie

Sien die Nagraadse bladsy vir meer inligting.