Kontak ons

Mahikeng

Fisiese adres:

Algemene Akademiese Gebou Blok C
Kamer 173 (Eerste vloer)
Mahikengkampus

 

Posadres:

Privaat sak X2046, Interne bussie 575
Mahikengkampus
Noordwes-Universiteit
Mmabatho
2735

 

Kontakbesonderhede:

+27 (0)18 389 2094

isaac.mere@nwu.ac.za

Voorgraadse navrae

Rebecca Mheta

Rebecca.Mheta@nwu.ac.za

 

Honneursnavrae

Rebecca Mheta

Rebecca.Mheta@nwu.ac.za

Meesters- en PhD-navrae

Dalene Vorster

Dalene.Vorster@nwu.ac.za

Potchefstroom

Fisiese adres:

 Gebou E3 (Esselenstraat-ingang)
Kamer 246
Potchefstroomkampus
 

Posadres:

Privaat sak X6001, Interne bussie 300
Potchefstroomkampus
Noordwes-Universiteit
Potchefstroom
2520

 

Kontakbesonderhede:

+27(0)18 299 1420
+27(0)18 299 2885
E-pos:

10225234@nwu.ac.za
21573298@nwu.ac.za

 

 

Voorgraadse navrae

Program in Bemarking: Prof E van Tonder

25621610@nwu.ac.za

Program in Ondernemingsbestuur: Prof A Henrico

12420921@nwu.ac.za

Direkteur: Prof LR J van Rensburg

10062858@nwu.ac.za

 

Honneursnavrae

Mev J van der Merwe

21573298@nwu.ac.za

 

Meesters- en PhD-navrae

Dr N Mackay

12194778@nwu.ac.za

 

 

 

 

 

Vanderbijlpark

Fisiese adres:

Gebou 4 (Hendrick Van Eck-boulevard)

Kamer G12

Vanderbijlparkkampus

 

Posadres:

Posbus 1174, Interne bussie 125

Vanderbijlparkkampus

Noordwes-Universiteit

Vanderbijlpark

1900

 

Kontakbesonderhede

 

Mev Loreda Minne

+27(0)16 910 3394

Lorenda.Minne@nwu.ac.za

 

Voorgraadse navrae

Mev Anna-Marie van der Elst

+27 16 910 3112

Annamarie.Vanderelst@nwu.ac.za

Honneursnavrae

Prof Natasha de Klerk

+27 16 910 3364

Natasha.deklerk@nwu.ac.za

 

Meesters- en PhD-navrae

Prof Natasha de Klerk

+27 16 910 3364

Natasha.deklerk@nwu.ac.za