Direkteure - Skool vir Rekeningkundige Wetenskappe

  Prof Heleen Janse van Vuuren

  Direkteur
  +27 16 910 3402
  heleen.jansevanvuuren@nwu.ac.za
  Gebou 4, 107, Vanderbijlpark
  Master of Commerce, CA(SA)

  Me Hettie Jansen van Vuuren

  Administratiewe Beampte
  +27 18 299 1351
  Hettie.JansenvanVuuren@nwu.ac.za
  Gebou E5, Kamer 106, Potchefstroom

  Prof Nico Van der Merwe

  Adjunk-Direkteur
  018 299 1459
  Nico.VanderMerwe@nwu.ac.za
  Gebou E5, Kamer 106, Potchefstroom
  PhD, GR(SA)

  Me Alsorika Jansen van Vuuren

  Finansiële Beampte: Potchefstroom Kampus
  +27 18 285 2671
  Alsorika.JansenvanVuuren@nwu.ac.za
  Gebou E5, Kamer 104b, Potchefstroom

  Mnr Calvin Mahlaule

  Adjunk-direkteur
  +27 18 389 2864
  20264860@nwu.ac.za
  Gebou A3, Blok A, Mahikeng
  MCom, Professionele Rekenmeester SA

  Mnr Isaac Mere

  Senior Administrateur
  +27 18 389 2094
  Isaac.Mere@nwu.ac.za
  Gebou A3, Blok A, Mahikeng
  MBA

  Me Natasha Booysen

  Administratiewe Beampte
  +27 16 910 3395
  Natahsa.booysen@nwu.ac.za
  Gebou 4, Kamer 123, Vanderbijlpark
  Graad 12

  Me Rosali Yelverton

  Administratiewe Beampte
  +27 16 910 3395
  Rosali.Yelverton@nwu.ac.za
  Gebou 4 , Kamer 112-A, Vanderbijlpark
  Nationale Diploma in Sake Admininstrasie

  Me Tumalano Mogoje

  Sekretaris
  +27 18 389 2046
  Tumalano.Mogoje@nwu.ac.za
  Gebou A3, Blok A, Mahikeng