Finansiële Rekeningkunde

 

 

 

Oorsig

Hierdie professioneel geakkrediteerde program is ontwerp om studente toe te rus met kennis en vaardighede om professionele rekenmeesters in openbare praktyk en besigheid te word. Finansiële rekeningkunde is ʼn gespesialiseerde tak van rekeningkunde wat tred hou met ʼn maatskappy se finansiële transaksies. Studente word geleer hoe om gestandaardiseerde riglyne te gebruik om transaksies op te teken, op te som en in ʼn finansiële verslag/staat te stel, bv. die staat van finansiële posisie/staat van wins/verlies en ander omvattende inkomste.

Tipiese take sluit in:

 • Berei maandelikse, kwartaallikse en finansiële jaarstate voor
 • Voer belastingberekeninge uit
 • Organiseer en voer interne oudits uit
 • Ontleed finansiële tendense
 • Voer maandeind- en jaareind-afsluitingsprosesse uit
 • Konsulteer met kliënte ten opsigte van finansiële rekeningkundige dienste

Hoofvakke

Vakke sluit in, maar is nie beperk nie tot:

 • Finansiële Rekeningkunde
 • Belasting
 • Ouditering en Korporatiewe Beheer
 • Bestuursrekeningkunde
 • Finansiële Bestuur
 • Besigheidswetenskappe

Graad-opsies 

BCom Finansiële Rekenmeesterskap

Graad duur: 3 jaar, voltyds 

Aangebied by: 

 • Potchefstroom [P]
 • Mahikeng [M]
 • Vanderbijlpark [V]

 

BCom Finansiële Rekenmeesterskap- Verlengde program

Graad duur: 4 jaar, voltyds

Aangebied by: 

 • Mahikeng [M]
 • Vanderbijlpark [V]

 

Toelatingsvereistes

BCom Finansiële Rekenmeesterskap

 • APS: 28,
 • Wiskunde: Vlak 4 

 

BCom Finansiële Rekenmeesterskap- Verlengde program

 • APS: 24
 • Wiskunde: Vlak 3 (40%) of Wiskundegeletterdheid: Vlak 7 (80%)
 • Engels: Vlak 4 (50%) 

Professionele liggame

South African Institute of Chartered Accountants (SAICA)

Die BCom Finansiële  Rekenmeesterskap graad is deur SAICA geakkrediteer wat studente die geleentheid gee om by SAICA as ‘n AGA(SA) te registreer na afloop van die voltooing van ‘n SAICA geakkrediteerde leerlingkontrak.

Besoek die SAICA-webwerf vir verdere inligting

SAICA

Association of Chartered Certified Accountants (ACCA)

Die BCom Finansiële Rekenmeesterskap graad gee studente die geleentheid om vrystellings te verkry vir nege fondasie vlak eksamens vanaf ACCA.

https://www.accaglobal.com/africa/en.html

South African Institute of Professional Accountants (SAIPA)

Vir meer inligting, besoek hul webwerf: https://www.saipa.co.za/

Let wel: Die BCom in Finansiële Rekenmeesterskap is geakkrediteerd by die South African Institute of Chartered Accountants (SAICA) as ʼn PGDA-oorbruggingsprogram. Met ander woorde, studente wat die BCom honneurs in Finansiële Rekenmeesterskap suksesvol voltooi, sal vir die PGDA kan aansoek doen sou hy/sy op hierdie stadium verlang om ʼn lid van SAICA as geoktrooieerde rekenmeester te word.  

Word ook erken deur:

South African Institute of Tax Professionals (SAIT)

Vir meer inligting, besoek hul webwerf:

http://www.thesait.org.za/

Loopbaangeleenthede

 • Professionele rekenmeester
 • Interne ouditeur
 • Koste- en bestuursrekenmeester
 • Finansiële bestuurder
 • Belastingpraktisyn
 • Dosent

Nagraadse studies

Nagraadse studies in Finansiële Rekenmeesterskap sluit in:

 • BCom Honneurs
 • MCom 
 • Phd

Die nagraadse studies word aangebied op 

 • Potchefstroom [P]
 • Vanderbijlpark [V]

Laai die honneursbrosjure hier af.