Forensiese Rekenmeesterskap

Oorsig

Forensiese rekenmeesters is betrokke by die voorkoming, opsporing en ondersoek van kommersiële misdade (soos bedrog, korrupsie en geldwassery). Forensiese rekenmeesters benodig vaardighede en kennis in rekeningkundige, kriminele en siviele reg, ondersoeke en IT. Ondersoeke kan regulatoriese ondersoeke insluit (geldwassery en omkopery), kriminele en siviele ondersoeke, sowel as strategieë om kommersiële misdade soos bedrogrisiko-evaluerings en forensiese data-analitiese te voorkom en op te spoor. Hierdie graad is uniek in Suid-Afrika en word geakkrediteer deur die Instituut vir Kommersiële Forensiese Praktisyns, die Suid-Afrikaanse Instituut van Geoktrooieerde Rekenmeesters en die Geoktrooieerde Instituut van Bestuursrekenmeesters [sekere bepalings geld in terme van SAIGR en CIMA].

Tipiese take sluit in:

 • Bekom en hersien finansiële dokumente om onakkuraathede of bedrog te identifiseer

 • Ontleed finansiële data en spoor diskrepansies

 • Kwantifiseer inkomsteverliese en skadevergoeding uit kontrakbreuk

 • Bestuur en implementeer bedrogrisikobestuursprogramme

 • Voer onderhoude met verdagtes en getuies

 • Voorsien litigasieondersteuning en bied bevindinge aan om as proefbewyse gebruik te word

Hoofvakke

Modules sluit in, maar is nie beperk nie tot:

 • Rekenmeesterskap, Ouditkunde, Belasting en ondersteunende modules op die vlak van Geoktrooieerde Rekenmeesterskap;

 • Regsmodules (bv. Strafreg, Strafproses- en Siviele Prosesreg, Bewysreg, Arbeidsreg);

 • Forensiese ondersoekende modules

Graad-opsies

BCom Forensiese Rekenmeesterskap

Graad Durasie: 3 jaar, voltyds 

Aangebied by:

 • Potchefstroom [P]

Kortkursusse

Hierdie kortkursusse is daarop gemik om leerders toe te rus met die basiese kennis en vaardighede wat nodig is om effektief deel te neem aan die voorkoming en bestryding van kommersiële misdaad. Hierdie kursusse word op kontak- of afstandbasis aangebied oor ʼn tydperk van ses maande elk. Geen registrasiegelde word vereis nie en al die studiemateriaal word ingesluit. Let daarop dat hierdie kortkursusse nie graadkwalifikasies is nie.

Kortleerprogram in Kommersiële Forensiese Reg 

Kortleerprogram in Kommersiële Forensiese Rekeningkunde 

Kortleerprogram in Kommersiële Forensiese Ondersoek 

Kortleerprogram in die Praktyk en Bedrogrisikobestuur 

Kortkursus in Kommersiële Forensiese Inligtingstegnologie 

Toelatingsvereistes

BCom Forensiese Rekenmeesterskap

 • APS: 36
 • Wiskunde: Vlak 5 (60%) indien Rekeningkunde op matriekvlak geneem is
 • Wiskunde: 65% indien Rekeningkunde nie op matriekvlak geneem is nie
 • 'n Taal: Vlak 5 (60%)

Professionele liggame

Institute of Commercial Forensic Practitioners

Vir meer inligting besoek hul webwerf:

https://www.icfp.co.za/

The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), South African Chapter

Vir meer inligting besoek hul webwerf:

http://www.acfesa.co.za/

     

South African Institute of Chartered Accountants

Let wel: Die BCom Forensiese Rekenmeesterskap word ook geakkrediteer deur die South African Institute of Chartered Accountants (SAICA) indien bepaalde addisionele modules suksesvol voltooi word.

https://www.saica.co.za/

  

Association of Chartered Certified Accountants (ACCA)

Die BCom Forensiese Rekenmeesterskap graad gee studente die geleentheid om vrystellings te verkry vir tot en met nege fondasie vlak eksamens vanaf ACCA, indien bepaalde addisionele modules suksesvol voltooi word. Vir meer inligting besoek hul webwerf: 

https://www.accaglobal.com/africa/en.html

Loopbaanmoontlikhede

 • Private praktyk

 • Interne forensiese afdelings by maatskappye (banke, versekering, ens.)

 • Staatsinstellings en regulerende liggame

 • Forensiese afdelings van oudit-, raadgewende- of regsfirmas

 

Nagraadse Studies

Nagraadse studies in Forensiese Rekenmeesterskap sluit in:

 • BCom Honneurs

Die nagraadse studies word aangebied op 

 • Potchefstroom [P]

Kry die honneursbrosjure hier

Brosjure

Kry die nuutste brosjure oor Forensiese Rekenmeesterskap hier