Personeel - Korporatiewe Beheer, Etiek, Gerusstelling en Risikos

  Mnr Jack Jonck

  Vakhoof: Ouditkunde
  +27 18 285 2551
  Jack.Jonck@nwu.ac.za
  Gebou E5, Kamer 222, Potchefstroom
  GR (SA)

  Prof André Nel

  Medeprofessor
  +27 18 299 1449
  10075658@nwu.ac.za
  Gebou E5, Kamer 220, Potchefstroom
  MCom, GR(SA), RA

  Dr Andre Swart

  Senior Lektor
  +27 16 910 3361
  Andre.Swart@nwu.ac.za
  Gebou 4, Kamer 127, Vanderbijlpark
  Master of Commerce, GR(SA), RA, PHD Rekeningkunde

  Me Anneke Moolman

  Senior lektor
  +27 16 910 3383
  Anneke.Moolman@nwu.ac.za
  Gebou 4,115, Vanderbijlpark
  Master of Commerce, CA(SA)

  Me Elizabeth Ritho

  Senior Dosent: Projek Bestuurder
  018 285 2256
  23638486@nwu.ac.za
  Gebou E5, Kamer 221, Potchefstroom
  GR(SA)

  Me Elsabé Kilian

  Programleier: Geoktrooieerde Rekenmeesterskap
  +27 18 285 2254
  Elsabe.Kilian@nwu.ac.za
  Gebou E5, Kamer 211, Potchefstroom
  MCom, GR (SA)

  Me Erica Derbyshire

  Senior Lektor
  +27 18 299 1455
  Erica.Derbyshire@nwu.ac.za
  Gebou E5, Kamer 205, Potchefstroom
  MCom, GR(SA)

  Me Jacqui-Lyn Mcintyre

  Senior Lektor
  018 299 1353
  Jacqui.Mcintyre@nwu.ac.za
  Gebou E5, Kamer 104A, Potchefstroom
  Hons B Accounting, CA (SA), MCom Forensic Accounting, (FP)SA, CFE

  Mev Lovedelia Kganakga

  Lektor
  23167939@nwu.ac.za
  Building A3, Block A, Office 206, Mahikeng
  Professional Accountants SA

  Me Monique Du Plessis

  Senior Lektor
  +27 16 910 3370
  Monique.DuPlessis@nwu.ac.za
  Gebou 4, Kamer 112-B, Vanderbijlpark
  MCom Belasting, CA(SA)

  Me Nadia Kganakga

  Senior Lektor
  +27 18 285 2798
  23765852@nwu.ac.za
  Gebou E5, Kamer 216, Potchefstroom
  B.Com Hons, CA(SA)

  Me Olive Stumke

  Senior lektor
  +27 16 910 3360
  Olive.Stumke@nwu.ac.za
  Building 4, 110, Vanderbijlpark
  Master of Commerce

  Dr Phillip Steenkamp

  Senior Lektor
  +27 18 299 1450
  Phillip.Steenkamp@nwu.ac.za
  Gebou E5, Kamer 206, Potchefstroom
  LLB, Phd: Risikobestuur, Toegelate Prokureur (FP)SA

  Mnr Riyaadh Bhayat

  Senior Lektor
  +27 18 389 2147
  Riyaadh.Bhayat@nwu.ac.za
  Gebou A3, Blok A, Mahikeng
  CA(SA); Professional Accountant SA, MCom

  Me Rolé van der Merwe

  Senior Lektor
  +27 18 299 1447
  Role.vandermerwe@nwu.ac.za
  Gebou E5, Kamer 203, Potchefstroom
  GR(SA)

  Mnr Tebogo Ignitius Dipale

  Junior Lektor
  26946653@nwu.ac.za
  Building A3, Block A, Mahikeng

  Me Veruschka Pelser- Carstens

  Senior lektor
  +27 16 910 3353
  Veruschka.PelserCarstens@nwu.ac.za
  Gebou 4, 109, Vanderbijlpark
  Master of Arts