Kontak ons

Mahikeng

Fisiese adres:

Algemene Akademiese Gebou Blok C
Room 173 (Eerste vloer)
Mahikengkampus

 

Posadres:

Privaat sak X2046, Interne bussie 575
Mahikengkampus
Noordwes-Universiteit
Mmabatho
2735

 

Kontakbesonderhede:

Isaac Mere

+27 (0)18 389 2094

isaac.mere@nwu.ac.za

Voorgraadse navrae

Rebecca Mheta

Rebecca.Mheta@nwu.ac.za

Honneursnavrae

Rebecca Mheta

Rebecca.Mheta@nwu.ac.za

Meesters- en PhD-navrae

Dalene Vorster

Dalene.Vorster@nwu.ac.za

Potchefstroom

Fisiese adres:

 Gebou E5 (Esselenstraat-ingang)
Room 106
Potchefstroomkampus
 

Posadres:

Privaat sak X6001, Interne bussie 300
Potchefstroomkampus
Noordwes-Universiteit
Potchefstroom
2520

 

Kontakbesonderhede:

Hettie Jansen van Vuuren

+27(0)18 299 1351

Hettie.JansenVanVuuren@nwu.ac.za

 

Voorgraadse navrae

Geoktrooieerde Rekenmeesterskap

Louise Frylinck

Louise.Frylinck@nwu.ac.za

 

Bestuursrekenmeesterskap en Finansiële Rekenmeesterskap

Gene Steyn

Gene.Steyn@nwu.ac.za

 

Forensiese Rekenmeesterskap

Hettie Jansen van Vuuren

Hettie.JansenVanVuuren@nwu.ac.za

 

Honneursnavrae

Geoktrooieerde Rekenmeesterskap

Louise Frylinck

Louise.Frylinck@nwu.ac.za

 

Bestuursrekenmeesterskap en Finansiële Rekenmeesterskap

Gene Steyn

Gene.Steyn@nwu.ac.za

 

Vanderbijlpark

Fisiese adres:

Gebou 4 (Hendrick Van Eck-boulevard)
Kamer 105
 Vanderbijlparkkampus 
 

Posadres:

Posbus 1174, Interne bussie 125
Vanderbijlparkkampus
Noordwes-Universiteit
Vanderbijlpark
1900

 

Kontakbesonderhede

Mrs Natasha Booysen

+27(0)16 910 3351

Natasha.Booysen@nwu.ac.za

 


Voorgraadse navrae

Mev Anna-Marie van der Elst

+27 16 910 3112

Annamarie.Vanderelst@nwu.ac.za

 

Honneursnavrae

Prof Heleen Janse van Vuuren

+27 16 910 3402

 heleen.jansevanvuuren@nwu.ac.za

 

Meesters- en PhD-navrae

Prof Thys Swanepoel

10544100@nwu.ac.za

+27 16 910 3343