Bestuursrekenmeesterskap

Oorsig

Die Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) is een van die wêreld se grootste professionele liggame vir bestuursrekenmeesters. Hierdie program is ideaal vir studente wat belangstel in ʼn loopbaan in handel en nywerheid. Die NWU het ʼn spesiale vennootskap met CIMA aangegaan, waardeur studente wat deel van die honneursprogram is, toegang het tot ongeëwenaarde voordele soos loopbaanvordering en indiensneming as aspirant geoktrooieerde bestuursrekenmeesters.

Tipiese take sluit in:

 • Verskaf finansiële inligting om suksesvolle besighede te dryf.

 • Ontwikkel, bestuur en kommunikeer finansiële doelwitte en beleide met bestuur

 • Berei finansieringsversoeke voor

 • Voorspel en bestuur inkomste en uitgawes

 • Skep besigheidstrategieë

Hoofvakke

Modules sluit in, maar is nie beperk nie tot:

 • Finansiële Rekeningkunde

 • Bestuursrekeningkunde

 • Finansiële Bestuur

 • Strategie, Risiko en Korporatiewe Bestuur

 • Ouditering en Korporatiewe Beheer

 • Belasting

Graad-opsies

BCom Bestuursrekenmeesterskap

Graad duur: 3 jaar, voltyds 

Aangebied by: 

 • Potchefstroom [P]
 • Vanderbijlpark [V]

Toelatingsvereistes

Vir die BCom Bestuursrekenmeesterskap

 • APS: 30
 • Wiskunde: Vlak 5 (60%)

Professsionele liggame

Chartered Institute of Mangement Accountants 

Vir meer inligting, besoek hul webwerf: http://www.cimaglobal.com/

 

 

Association of International Chartered Professional Accountants (The Association)

Vir meer inligting, besoek hul webwerf:  http://www.aicpaglobal.com/

AICPA Global

Die akademiese en professionele loopbaanvordering ter verkrygings van die “ACMA”- en “CGMA”-benamings by CIMA en The Association kan soos volg in die diagram hieronder geïllustreer word: 

 

Word ook erken deur:

Association of Chartered Certified Accountants (ACCA)

Die BCom Bestuursrekenmeesterskap graad gee studente die geleentheid om vrystellings te verkry vir nege fondasie vlak eksamens vanaf ACCA.

https://www.accaglobal.com/africa/en.html

Loopbaan Geleenthede

 • Projekbestuurders
 • Bestuurskonsultante
 • Finansiële direkteure
 • Hoof uitvoerende beamptes
 • Entrepreneurs

Vir ʼn meer gedetailleerde beskrywing van ʼn loopbaan as bestuursrekenmeester, besoek die CIMAglobal.com-webwerf.

Nagraadse Studies

Nagraadse studies in Bestuursrekenmeesterskap sluit in:

 • BCom Honneurs en
 • MCom 

Die nagraadse studies word aangebied op 

 • Potchefstroom [P]

Kry die honneursbrosjure hier