Mnr Diteboho Xaba

  +27 18 389 2195
  Diteboho.Xaba@nwu.ac.za
  Algemene Akademiese Gebou, Kamer A130,
  BSc., BSc. (Hons) en MSc. (Operasionele Navorsing)
  Dosent
  Operasionele Navorsing & Stochastiese Modelle

  Prof Elias Munapo

  +27 18 389 2232
  elias.munapo@nwu.ac.za
  Algemene Akademiese Gebou , Kamer A141, Mahikeng
   BSc. (Hons), MSc., PhD (Operasionele Navorsing)
  Professor
  Toegepaste Statistiek en Operasionele Navorsing

  Dr Johannes Tshepiso Tsoku

  +27 18 389 2805
  Johannes.Tsoku@nwu.ac.za
  Algemene Akademiese Gebou, Kamer A125, Mahikeng
  PhD in Statistiek
  Senior Lektor
  Toegepaste Statistiek, Ekonometrie en Tyd Reeks.
Research Gater LinkedIn Google Scholar

  Mnr Kolentino Mpeta

  +27 18 389 2142
  Kolentino.Mpeta@nwu.ac.za
  Algemene Akademiese Gebou, Kamer A143, Mahikeng
  BSc. (Hons) en MSc. (Operasionele Navorsing)
  Dosent
  Statistiese Kwaliteitbeheer, Netwerkanalise en Voorraadbeheer

  Me Lesego Sepato

  +27 18 389 2830
  Lesego.Sepato@nwu.ac.za
  Algemene Akademiese Gebou, Kamer A134, Mahikeng
  BSc., BSc. (Hons) en MSc. (Statistiek)
  Dosent
  Inferensiële Statistiek

  Mnr Martin Chanza

  +27 18 389 2921
  Martin.Chanza@nwu.ac.za
  Algemene Akademiese Gebou, Kamer A144, Mahikeng
  BSc., BSc. (Hons), MSc. (Statistiek en Aktuariële Wetenskap) & PhD (Statistiek)
  Senior Lektor
  Voorspellingstegnieke, tydreeksanalise, ekonometriese modellering, finansiële risikobestuur, besigheidsanalise en data-ontginning.

  Mnr Naphtaly Maruma

  +27 18 389 2178
  Naphtaly.Maruma@nwu.ac.za
  Algemene Akademiese Gebou, Kamer A112, Mahikeng
  BSc. & BSc. (Hons) (Operasionele Navorsing)
  Senior Dosent
  Optimalisering en dinamiese programmering

  Mnr Phemelo Seaketso

  +27 18 389 2142
  Kolentino.Mpeta@nwu.ac.za
  Algemene Akademiese Gebou, Kamer A111, Mahikeng
  (BSc. (Hons) en MSc. (Operasionele Navorsing)
  Dosent
  Statistiese Kwaliteitbeheer, Netwerkanalise en Voorraadbeheer

  Dr Volition T. Montshiwa

  +27 18 389 2131
  Volition.Montshiwa@nwu.ac.za
  Algemene Akademiese Gebou, Kamer B146, Mahikeng
  PhD in Statistiek
  Dosent
  Multivariate Analysis, Statistical Computing, Simulations & Data Analysis
Research Gater