Prof Heymans, André

  Prof André Heymans

  +27 18 299 1352
  Andre.Heymans@nwu.ac.za
  Gebou E3, 111, Potchefstroom
  Adjunk Direkteur
  Finansiële markte, Afgeleide instrumente en Ekonomie
LinkedIn
Chris Van Heerden

  Prof Chris Van Heerden

  +27 18 299 1476
  Chris.VanHeerden@nwu.ac.za
  Gebou E3; 136, Potchefstroom
  Mede Professor
Google Scholar
Ezelda Swanepoel

  Dr Ezelda Swanepoel

  +27 16 910 3379
  Ezelda.Swanepoel@nwu.ac.za
  Gebou 4, Vanderbijlpark
  PhD in Besigheids-Administrasie, MCom in Risiko Bestuur; MBA
  Senior Lektor
  Reputasie Risiko, "Basel", Operasionele Risiko, Kredietkrisisse, "Glass-Steagall Act", "Dodd-Frank Act", "Gramm-Leach-Bliley Act".
Zandri Dickason Koekemoer

  Dr Zandri Dickason Koekemoer

  +27 16 910 3377
  Zandri.Dickason@nwu.ac.za
  Gebou 4, Kamer 203a, Vanderbijlpark, Vanderbijlpark
  PhD in Risikobestuur MCom in Risikobestuur; MBA
  Program Leier Riskobestuur & Senior Lektor
  Gedragsfinansiering, Belegger gedrag,Risiko Toleransie