Oorsig

ʼn Risikobestuurder identifiseer moontlike risiko’s wat kan ontstaan as gevolg van laer kontantvloei en hoër versekeringskoerse vir die besigheid. Hierdie spesialiste assesseer risiko’s en implementeer planne en strategieë om besigheidsverliese te minimeer.

Ons drie-jaar BCom Ekonomie en Risikobestuur-kwalifikasie bied aan u die geleentheid om te spesialiseer in Risikobestuur, met ʼn fondasie in Ekonomie.

Die fokus is spesifiek op finansiële risikobestuur. U sal die volgende leer:

 • Die tipes finansiële risiko waaraan maatskappye blootgestel word
 • Die regulerende raamwerk van, byvoorbeeld, COSO en die King-verslae
 • Beleggingsbestuur, bankrisikobestuur en verskansing van risiko deur middel van afgeleide instrumente
 • Hoe om tegniese en fundamentele analise te gebruik om ʼn portefeulje te bou
 • Hoe om hierdie opsies en SAFEX-instrumente te gebruik om die risiko’s waaraan u belegging blootgestel word, te verskans

Die kwalifikasie bied spesialiskennis tesame met ʼn benadering van toepasbaarheid. Harde vaardighede sluit in die bou en analise van beleggingsportefeuljes, koop- en verkoopsbesluite vir opsies en afgeleide instrumente, en die beraming van ekonometriese modelle. 

 

Toelatingsvereistes

 • APS 28
 • Wiskunde vlak 4 (50%)

 

Kampusse

 • Potchefstroom
 • Vanderbijlpark

 

Kwalifikasie-opsies

 • BCom Ekonomie en Risikobestuur 
 • BCom Ekonomie, Risiko- en Beleggingsbestuur 

 

Sien asseblief die jaarboek vir meer inligting

Nagraadse studies

 • BCom Honneurs in Risikobestuur 
 • Meestersgraad- en PhD-programme in Risikobestuur is ook beskikbaar 
 • ʼn Meestersgraad in Toegepaste Risikobestuur kan ook gevolg word (Sien UARM se blad)

 

Sien die blad vir meer inligting

Loopbaangeleenthede

 • Bankbestuur
 • Finansiële risikobestuur
 • Korporatiewe en stadstesourier
 • Fonds- en batebestuur
 • SAFEX-handel
 • Geld-, kapitaal- en aandelemark
 • Ekonomiese advies

 

 

Uitgebreide programme

 

Oorsig

Die Uitgebreide Program sluit ʼn addisionele jaar van studie in wat die student se basiese kennis en vaardighede sal verbeter alvorens aanbeweeg word na meer gespesialiseerde studies in die latere jare van die programme. Verder het studente wat hierdie program volg ʼn baie groter geleentheid om sukses te behaal in hul studies, aangesien dit toegewyde ondersteuning bied aan studente wat hulp nodig het om die gaping te oorbrug tussen skool en hoër onderwys.

Toelatingsvereistes

 • Wisk Geletterdheid Vlak 6
 • APS 24

Afleweringspunte

 • Vanderbijlpark